ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Und ( AH1 N D) Deister , der ( D ER1) Vorsitzende .

 


  

 
Und
  • และ [LongdoDE]
  • /AH1 N D/ [CMU]
der
  • คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน [LongdoDE]
  • คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง) [LongdoDE]
  • /D ER1/ [CMU]
Vorsitzende
  • |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง) [LongdoDE]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top