ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Unbind him ( HH IH1 M),

Stayne .

 


  

 
Unbind
  • แก้: ปลดเปลื้อง, คลาย [Lex2]
  • (อันไบน์ดฺ') vt. ปล่อย,ปลด,ปลดปล่อย,แก้,คลาย,ทำให้อิสระ ###S. release,free [Hope]
  • (vt) แก้ออก,คลาย,ปลดปล่อย [Nontri]
  • (v) /ˌʌnb'aɪnd/ [OALD]
him
  • เขาผู้ชาย[Lex2]
  • (ฮิม) pron. เขาผู้ชาย [Hope]
  • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
  • /HH IH1 M/ [CMU]
  • /IH0 M/ [CMU]
  • (prp) /hɪm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top