ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Um ( AH1 M), yeah ( Y AE1).

 


  

 
Um
  • รอบๆ [LongdoDE]
  • เพื่อ (ใช้กับ zu) เช่น um zu helfen เพื่อที่จะได้ช่วย [LongdoDE]
  • |+A เสมอ| รอบๆ, โดยรอบ, ล้อมรอบ เช่น Seine Frau hat eine schöne Goldkette um den Hals. ภรรยาของเขามีสร้อยคอทองคำที่สวยดีอยู่รอบคอ [LongdoDE]
  • /AH1 M/ [CMU]
yeah
  • หมายถึง yes[Lex2]
  • (เย) adv. ใช่,จ๊ะ,=yes [Hope]
  • /Y AE1/ [CMU]
  • (a) /j'ɛəʳ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top