ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

They're ( DH EH1 R),

like ( L AY1 K),

30,

and ( AH0 N D) they ( DH EY1) work up ( W ER1 K AH1 P) little ( L IH1 T AH0 L) codes ( K OW1 D Z) together ( T AH0 G EH1 DH ER0),

and ( AH0 N D) they ( DH EY1) analyze ( AE1 N AH0 L AY2 Z) Greek ( G R IY1 K) mythology ( M AH0 TH AA1 L AH0 JH IY2) and ( AH0 N D) make up ( M EY1 K AH1 P) secret ( S IY1 K R AH0 T) societies ( S AH0 S AY1 IH0 T IY0 Z) where ( W EH1 R) other ( AH1 DH ER0) guys ( G AY1 Z) who ( HH UW1) never ( N EH1 V ER0) had ( HH AE1 D) girlfriends ( G ER1 L F R EH2 N D Z) before ( B IH0 F AO1 R) can ( K AE1 N) join in ( JH OY1 N IH0 N).

 


  

 
They're
 • คำย่อของ they are[Lex2]
 • (แธร์) abbr. they are [Hope]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (v) /ðɛəʳr/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
work up
 • ค่อยๆ โผล่ขึ้นมา[Lex2]
little
 • จำนวนเล็กน้อย[Lex2]
 • ใจแคบ: คับแคบ [Lex2]
 • แทบจะไม่[Lex2]
 • ไม่บ่อย[Lex2]
 • ไม่สำคัญ: เล็กน้อย [Lex2]
 • ระยะทางสั้น[Lex2]
 • ระยะเวลาสั้น[Lex2]
 • เล็ก[Lex2]
 • เล็กน้อย: น้อย, ไม่มาก [Lex2]
 • เล็กน้อย: นิดหน่อย [Lex2]
 • สั้นๆ (ช่วงเวลา): สักครู่, สักประเดี๋ยว [Lex2]
 • อ่อนกว่า: อายุน้อยกว่า [Lex2]
 • อายุน้อย[Lex2]
 • (ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
 • (adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย [Nontri]
 • (n) สิ่งเล็กน้อย,จำนวนเล็กน้อย,ระยะเวลาสั้น [Nontri]
 • /L IH1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɪtl/ [OALD]
codes
 • /K OW1 D Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɒudz/ [OALD]
  [code]
 • เข้ารหัส: ใส่รหัส, ป้อนรหัส [Lex2]
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ถอดรหัสพันธุกรรม[Lex2]
 • ประมวลกฎหมาย[Lex2]
 • มาตรการ: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ [Lex2]
 • รหัส: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์ [Lex2]
 • (โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส ###S. rules [Hope]
 • (n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส [Nontri]
 • /K OW1 D/ [CMU]
 • (v) /k'ɒud/ [OALD]
together
 • พร้อมกับคนอื่น: ร่วมกัน [Lex2]
 • รวมกัน: รวม [Lex2]
 • อย่างเชื่อมโยงกัน: อย่างสัมพันธ์กัน [Lex2]
 • อย่างเห็นพ้องร่วมกัน[Lex2]
 • อย่างต่อเนื่องกัน: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ [Lex2]
 • อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ): แต่งงานกัน [Lex2]
 • ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง[Lex2]
 • (ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน,เข้าด้วยกัน,ปะทะกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน,เวลาเดียวกัน,โดยไม่หยุดยั้ง [Hope]
 • (adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน [Nontri]
 • /T AH0 G EH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) /t'əg'ɛðər/ [OALD]
analyze
 • วิเคราะห์: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา [Lex2]
 • (แอน' นะไนซ) vt. =analyse (ดู) [Hope]
 • (vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ [Nontri]
 • /AE1 N AH0 L AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /'ænəlaɪz/ [OALD]
Greek
 • กรีก: ประเทศกรีก, ภาษากรีก [Lex2]
 • เกี่ยวกับกรีก[Lex2]
 • (กรีก) adj. กรีก,ภาษากรีก. n. ชาวกรีก,ภาษากรีก [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก [Nontri]
 • (n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก [Nontri]
 • /G R IY1 K/ [CMU]
 • (n) /gr'iːk/ [OALD]
mythology
 • ตำนาน[Lex2]
 • เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths [LongdoEN]
 • (มิธธอล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับmyth [Hope]
 • (n) นิยายโบราณ,เทพปกรณัม [Nontri]
 • /M AH0 TH AA1 L AH0 JH IY2/ [CMU]
 • (n) /m'ɪth'ɒləʤiː/ [OALD]
make up
 • สร้าง: ทำ [Lex2]
 • ชดเชย (เวลาหรือเงิน): ทดแทน [Lex2]
 • สร้าง: นึกเอาเอง [Lex2]
 • แต่งหน้า[Lex2]
 • เป็นส่วนของ: เติมให้เต็ม (จำนวน) [Lex2]
 • จัดไว้ด้วยกัน: จัดไว้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • เตรียม (ห้องพักหรือเตียงนอน) ให้พร้อม[Lex2]
 • เตรียมอาหาร[Lex2]
 • เป็นเพื่อนกันอีกหลังจาก (ทะเลาะกัน): กลับมาดีกัน [Lex2]
 • เติมเชื้อฟืน[Lex2]
 • สอบซ่อม: เรียนชดเชย, เรียนเพิ่มเติม [Lex2]
secret
 • เป็นความลับ: ซ่อนเร้น, ปิดบัง, ลึกลับ, แอบซ่อน, หลบ [Lex2]
 • ความลับ: ความใน [Lex2]
 • เคล็ดลับ: ตำราลับ, กลวิธีลับ [Lex2]
 • (ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว) ###SW. secretly adv. secretness n. [Hope]
 • (adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง [Nontri]
 • (n) สิ่งที่ปิดบัง,ความลับ,ความลับเฉพาะ [Nontri]
 • /S IY1 K R AH0 T/ [CMU]
 • /S IY1 K R IH0 T/ [CMU]
 • (n) /s'iːkrɪt/ [OALD]
societies
 • /S AH0 S AY1 IH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /s'əs'aɪətɪz/ [OALD]
  [society]
 • สังคม: ชุมชน, หมู่ชน [Lex2]
 • ชนชั้นสูง[Lex2]
 • เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง[Lex2]
 • (โซไซ'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง ###S. group [Hope]
 • (n) การสมาคม,สังคม,วงสังคม,การชุมนุม [Nontri]
 • /S OW0 S AY1 IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /s'əs'aɪətiː/ [OALD]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʳr/ [OALD]
other
 • อื่นๆ: อื่น [Lex2]
 • คนอื่น: สิ่งอื่น [Lex2]
 • ที่เป็นอันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง)[Lex2]
 • อันที่สอง (ในจำนวนของสองสิ่ง): อีกอันหนึ่ง [Lex2]
 • (อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม [Hope]
 • (adj) อื่นๆ,อีก,อื่นอีก,อันก่อน,ก่อน [Nontri]
 • (n) คนอื่น,อันอื่น,อีกคนหนึ่ง,อีกข้างหนึ่ง,สิ่งอื่น,วันอื่น [Nontri]
 • /AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (n) /'ʌðər/ [OALD]
guys
 • /G AY1 Z/ [CMU]
 • (v) /g'aɪz/ [OALD]
  [guy]
 • คนนั้น: พ่อหนุ่ม, คนนี้, หมอนั่น, เจ้านั่น [Lex2]
 • เชือกรัด: สายรัด [Lex2]
 • เยาะเย้ย: หัวเราะเยาะ, ล้อเลียน [Lex2]
 • คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)[Lex2]
 • (ไก) n. เจ้าหมอนี่หมอโน่น,คนนั้นคนนี้,คนที่แต่งตัวประหลาด. vt. หัวเราะเยาะ [Hope]
 • /G AY1/ [CMU]
 • (n) /g'aɪ/ [OALD]
 • (v) /g'aɪ/ [OALD]
who
 • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
 • ใคร[Lex2]
 • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
 • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
 • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
 • /HH UW1/ [CMU]
 • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
 • (prp) /huː/ [OALD]
never
 • ไม่มีทาง: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน [Lex2]
 • (เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย ###S. not ever [Hope]
 • (adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด [Nontri]
 • /N EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) /n'ɛvər/ [OALD]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
girlfriends
 • /G ER1 L F R EH2 N D Z/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʳlfrɛndz/ [OALD]
  [girlfriend]
 • หญิงคนรัก: แฟนสาว, สาวคนรัก [Lex2]
 • /G ER1 L F R EH2 N D/ [CMU]
 • (n) /g'ɜːʳlfrɛnd/ [OALD]
before
 • ก่อน[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้เมื่อ[Lex2]
 • เร็วกว่า[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • อยู่หน้า: หน้า, ตรงหน้า [Lex2]
 • อยู่ข้างหน้า: อยู่หน้า [Lex2]
 • (บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ###S. ahead [Hope]
 • (adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า [Nontri]
 • (con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต [Nontri]
 • (pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า [Nontri]
 • /B IH0 F AO1 R/ [CMU]
 • /B IY2 F AO1 R/ [CMU]
 • (a) /b'ɪf'ɔːr/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
join in
 • มีส่วนร่วม: เข้าร่วม [Lex2]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top