ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Thesis ( TH IY1 S IH2 S),

antithesis ( AE0 N T IH1 TH AH0 S AH0 S),

synthesis ( S IH1 N TH AH0 S AH0 S),

causes ( K AA1 Z AH0 Z) of ( AH1 V) causal ( K AO1 Z AH0 L) causation ( K AO2 Z EY1 SH AH0 N).

 


  

 
Thesis
 • หัวข้อของบทความ[Lex2]
 • วิทยานิพนธ์[Lex2]
 • ข้อวินิจฉัย: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป [Lex2]
 • (ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses [Hope]
 • (n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ [Nontri]
 • /TH IY1 S IH2 S/ [CMU]
 • (n) /th'iːsɪs/ [OALD]
antithesis
 • การใช้ถ้อยคำขัดแย้งกัน[Lex2]
 • สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง: ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง [Lex2]
 • (n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม [Nontri]
 • /AE0 N T IH1 TH AH0 S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'ænt'ɪthəsɪs/ [OALD]
synthesis
 • การปะติดปะต่อ: การรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน, การประสม [Lex2]
 • การสังเคราะห์[Lex2]
 • (ซินธี'ซิส) n. การสังเคราะห์ ###SW. synthesist n. pl. syntheses [Hope]
 • (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม [Nontri]
 • /S IH1 N TH AH0 S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /s'ɪnthəsɪs/ [OALD]
causes
 • /K AA1 Z AH0 Z/ [CMU]
 • /K AO1 Z IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːzɪz/ [OALD]
  [cause]
 • ทำให้เกิด: ก่อให้เกิด [Lex2]
 • สาเหตุ[Lex2]
 • หัวเรื่องของการอภิปราย[Lex2]
 • เหตุผลที่ดี: เหตุผลที่เหมาะ [Lex2]
 • (คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหตุ,จุดประสงค์,มูลฟ้อง,สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt. ทำให้เกิดขึ้น,ก่อให้เกิด,ให้,ทำให้ ###S. motive [Hope]
 • (n) สาเหตุ,ต้นเหตุ,ชนวน,มูลเหตุ [Nontri]
 • (vt) ก่อให้เกิด,เป็นชนวน,เป็นสาเหตุ,เป็นต้นเหตุ [Nontri]
 • /K AA1 Z/ [CMU]
 • /K AO1 Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːz/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
causal
 • เกี่ยวกับสาเหตุ: เกี่ยวกับที่มา, เกี่ยวกับต้นเหตุ [Lex2]
 • (แคส'ซัล) adj. เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับเหตุผล,เกี่ยวกับสาเหตุ,เป็นมูลเหตุ [Nontri]
 • /K AO1 Z AH0 L/ [CMU]
 • (j) /k'ɔːzl/ [OALD]
causation
 • การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น[Lex2]
 • (คอเซ'เชิน) n. การทำให้เกิดขึ้น,ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สิ่งทำให้เกิดผล,สาเหตุ [Hope]
 • /K AO2 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ɔːz'ɛɪʃən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top