ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

These ( DH IY1 Z) men ( M EH1 N) can ( K AE1 N) learn ( L ER1 N) the ( DH AH0) value ( V AE1 L Y UW0) of ( AH1 V) an ( AE1 N) honest ( AA1 N AH0 S T) day's ( D EY1 Z) labor ( L EY1 B ER0),

while ( W AY1 L) providing ( P R AH0 V AY1 D IH0 NG) a ( AH0) valuable ( V AE1 L Y AH0 B AH0 L) service ( S ER1 V AH0 S) to ( T UW1) the ( DH AH0) community ( K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0) and ( AH0 N D)... at ( AE1 T) a ( AH0) bare ( B EH1 R) minimum ( M IH1 N AH0 M AH0 M) of ( AH1 V) expense ( IH0 K S P EH1 N S) to ( T UW1) Mr ( M IH1 S T ER0). and ( AH0 N D) Mrs ( M IH1 S IH0 Z). John ( JH AA1 N) Q ( K Y UW1) Taxpayer ( T AE1 K S P EY2 ER0).

 


  

 
These
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
men
 • คำนามพหูพจน์ของ man: ผู้ชาย [Lex2]
 • (เมน) n. พหูพจน์ของ man [Hope]
 • (n) pl ของ man [Nontri]
 • /M EH1 N/ [CMU]
 • (n) /m'ɛn/ [OALD]
  [man]
 • ผู้ชาย: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย [Lex2]
 • มนุษย์: มนุษยชาติ, คน [Lex2]
 • คนงานชาย: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย [Lex2]
 • ทหารชาย[Lex2]
 • สามี (คำสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
 • คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง): คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย [Lex2]
 • เข้าประจำที่: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง [Lex2]
 • จัดกำลังคน: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน [Lex2]
 • คนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร [LongdoDE]
 • |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก [LongdoDE]
 • (แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men [Hope]
 • (n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร [Nontri]
 • (vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /M AE1 N/ [CMU]
 • (v) /m'æn/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
learn
 • ทราบ: รู้, ได้ยิน, รับรู้ [Lex2]
 • ท่องจำ: ท่อง, ฝึกฝน [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้, ศึกษา, เล่าเรียน, เข้าเรียน, ฝึกปรือ, ฝึกหัด [Lex2]
 • (เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน. ###SW. learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn [Hope]
 • (vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด [Nontri]
 • /L ER1 N/ [CMU]
 • (v) /l'ɜːʳn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
value
 • มูลค่า: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน [Lex2]
 • คุณค่า: คุณประโยชน์, ความสำคัญ [Lex2]
 • ประเมินค่า: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน [Lex2]
 • ให้ความสำคัญ: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง [Lex2]
 • (แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง ###S. merit,wort [Hope]
 • (n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด [Nontri]
 • (vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ [Nontri]
 • /V AE1 L Y UW0/ [CMU]
 • (v) /v'æljuː/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
honest
 • ซื่อตรง: สุจริต, ซื่อสัตย์ [Lex2]
 • ยุติธรรม: ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง, ไม่ลำเอียง, เที่ยงตรง, เที่ยงธรรม [Lex2]
 • (ออน'นิสทฺ) adj. ซื่อสัตย์,สุจริต,ชื่อตรง,ไม่ปลอม,ไม่เจือปน,น่าเชื่อถือ,ถ่อมตัว,ง่าย ๆ ,เรียบ ๆ ###SW. honestness n. ###S. open,truthful,just,fair,sincere [Hope]
 • (adj) ซื่อสัตย์,ด้วยน้ำใสใจจริง, เถรตรง [Nontri]
 • /AA1 N AH0 S T/ [CMU]
 • (j) /'ɒnɪst/ [OALD]
day's
 • /D EY1 Z/ [CMU]
labor
 • กระทำด้วยความยากลำบาก: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร [Lex2]
 • กระบวนการในการคลอดบุตร (โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อ)[Lex2]
 • โคลง (เรือ): โคลงเคลง, โต้คลื่น [Lex2]
 • งานที่ใช้พละกำลัง: งานที่ต้องออกแรง [Lex2]
 • ชนชั้นแรงงาน: กรรมกร, พวกกรรมกร [Lex2]
 • ใช้เวลาและความพยายามมาก[Lex2]
 • ทำงานหนัก: ทำงานหามรุ่งหามค่ำ [Lex2]
 • พยายามต่อสู้เพื่อจุดมุ่งหมาย: ต่อสู้เพื่อเป้าหมาย [Lex2]
 • ภาระ: งาน, หน้าที่ [Lex2]
 • (เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ [Hope]
 • (n) งาน,กรรมกร,ผู้ใช้แรงงาน,การตรากตรำทำงาน,แรงงาน [Nontri]
 • /L EY1 B ER0/ [CMU]
while
 • ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่ [Lex2]
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า, ทั้งๆที่ [Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • ชั่วขณะหนึ่ง: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง [Lex2]
 • (ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา, [Hope]
 • (con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่ [Nontri]
 • (n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว [Nontri]
 • /W AY1 L/ [CMU]
 • /HH W AY1 L/ [CMU]
 • (v) /waɪl/ [OALD]
providing
 • (โพรไว'ดิง) conj. หาก,ถ้า,ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ###S. provided,if [Hope]
 • /P R AH0 V AY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪdɪŋ/ [OALD]
  [provide]
 • จัดหาให้: จัดเตรียมไว้ให้ [Lex2]
 • (พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ. ###SW. providable adj. provider n. [Hope]
 • (vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪd/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
valuable
 • มีคุณค่า: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก [Lex2]
 • ซึ่งมีราคา[Lex2]
 • ของมีค่า: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง [Lex2]
 • (แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก. ###SW. valuableness n. valuably adv. ###S. costly,valued,worthy [Hope]
 • (adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์ [Nontri]
 • /V AE1 L Y AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • /V AE1 L Y UW0 B AH0 L/ [CMU]
 • (n) /v'æljuəʳbl/ [OALD]
service
 • การรับใช้: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ [Lex2]
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์[Lex2]
 • การส่งลูก: การเสิร์ฟลูก [Lex2]
 • (เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ [Hope]
 • (n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล [Nontri]
 • /S ER1 V AH0 S/ [CMU]
 • /S ER1 V IH0 S/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳvɪs/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
community
 • ชุมชน[Lex2]
 • สังคม[Lex2]
 • (คะมิว'นิที) n. ชุมชน,สังคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช และสัตว์ของเขตหนึ่ง,ลักษณะร่วม,ลักษณะที่เหมือนกัน ###SW. Phr. (the community ชุมชน,สังคม,ประชาคม) ###S. society,public ###A. polarity,duality [Hope]
 • (n) ประชาคม,สังคม,ชุมชน,คณะ,กลุ่ม [Nontri]
 • /K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
 • /K AH0 M Y UW1 N IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /k'əmj'uːnɪtiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
bare
 • เปลือยเปล่า: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ [Lex2]
 • โกร๋น: เกรียน, ไม่มีใบ [Lex2]
 • ไม่มีสิ่งยืนยัน[Lex2]
 • น้อยมาก: แทบจะไม่พอ [Lex2]
 • เกือบจะไม่รอด: หวุดหวิด [Lex2]
 • เผยให้เห็น: เปิด, เผย [Lex2]
 • ทำให้เตียนโล่ง: ถาง, แผ้วถาง [Lex2]
 • (แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย ###S. naked [Hope]
 • (adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า [Nontri]
 • (vt) แก้ออก,เปลือย,เปิดออก [Nontri]
 • /B EH1 R/ [CMU]
 • (v) /b'ɛəʳr/ [OALD]
minimum
 • จำนวนน้อยที่สุด: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด [Lex2]
 • อย่างต่ำ: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด [Lex2]
 • (มิน'นะมัม) n. จำนวนน้อยที่สุด,ค่าที่น้อยที่สุด adj. น้อยที่สุด pl. minimums,minima ###S. least [Hope]
 • (n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด [Nontri]
 • /M IH1 N AH0 M AH0 M/ [CMU]
 • (n) /m'ɪnɪməm/ [OALD]
expense
 • การใช้ (จนหมด): การเสียไป [Lex2]
 • ค่าใช้จ่าย[Lex2]
 • (อิคซฺเพนซฺ') n. ค่าใช้จ่าย,การใช้จ่าย,การสละ,ค่าเสียหาย,ความสิ้นเปลือง. -Phr. (at the expense of สูญเสีย) -Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทำความเสื่อมเสียแก่) ###S. cost [Hope]
 • (n) ค่าใช้จ่าย,ค่าโสหุ้ย,ความสิ้นเปลือง,การใช้จ่าย [Nontri]
 • /IH0 K S P EH1 N S/ [CMU]
 • (n) /'ɪksp'ɛns/ [OALD]
Mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstər/ [OALD]
Mrs
 • นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว)[Lex2]
 • (n) นาง [Nontri]
 • /M IH1 S IH0 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɪsɪz/ [OALD]
John
 • ลูกค้าของโสเภณี (คำแสลง)[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • เหยื่อ[Lex2]
 • คำเรียกแทนผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ[Lex2]
 • (จอห์น) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม ###S. toilet [Hope]
 • /JH AA1 N/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒn/ [OALD]
Q
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17[Lex2]
 • (คิว) พยัญชนะตัวที่ 17 ของภาษาอังกฤษ,รูปตัว Qหรือq [Hope]
 • /K Y UW1/ [CMU]
 • (n) /kj'uː/ [OALD]
Taxpayer
 • ผู้เสียภาษี: ผู้ชำระภาษี [Lex2]
 • (แทคซฺ'เพเออะ) n. ผู้เสียภาษี,ผู้ชำระภาษี,อาคารที่เก็บค่าเช่าเพียงพอสำหรับจ่ายค่าภาษีโรงเรือนหรือที่ดินเท่านั้น ###SW. taxpaying adj. [Hope]
 • (n) ผู้เสียภาษีอากร [Nontri]
 • /T AE1 K S P EY2 ER0/ [CMU]
 • (n) /t'ækspɛɪər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top