ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) turnover ( T ER1 N OW2 V ER0) on ( AA1 N) the ( DH AH0) Tokyo ( T OW1 K IY0 OW2) stock Exchange ( S T AA1 K IH0 K S CH EY1 N JH) swelled ( S W EH1 L D) to ( T UW1) the ( DH AH0) year's ( Y IH1 R Z) record ( R AH0 K AO1 R D).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
turnover
 • การพลิกกลับ[Lex2]
 • การหมุนเวียน[Lex2]
 • การคว่ำ[Lex2]
 • จำนวนขาย[Lex2]
 • อัตราการลาออก[Lex2]
 • การเปลี่ยนแปลง[Lex2]
 • ที่พลิกกลับได้[Lex2]
 • (เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้ [Hope]
 • (n) การผัน,เงินทุน,การคว่ำ,การโยกย้าย,การหมุนเวียน [Nontri]
 • /T ER1 N OW2 V ER0/ [CMU]
 • (n) /t'ɜːʳnɒuvər/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
Tokyo
 • เมืองโตเกียว: กรุงโตเกียว [Lex2]
 • โตเกียว[Lex2]
 • /T OW1 K IY0 OW2/ [CMU]
 • (n) /t'ɒukjɒu/ [OALD]
stock Exchange
 • ตลาดหลักทรัพย์: ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหุ้น [Lex2]
 • n. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์ [Hope]
swelled
 • /S W EH1 L D/ [CMU]
 • (v) /sw'ɛld/ [OALD]
  [swell]
 • ทำให้บวม: ทำให้พอง, ทำให้โป่ง [Lex2]
 • ป่อง: โป่ง, พอง [Lex2]
 • เพิ่มขนาด: เพิ่มปริมาณ, เพิ่มจำนวน [Lex2]
 • กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ: เป็นคลื่น [Lex2]
 • คลื่นขนาดใหญ่: การกระเพื่อมเป็นคลื่น [Lex2]
 • ลักษณะกลมๆ[Lex2]
 • การบวม: การพอง, การโป่งนูน [Lex2]
 • การเพิ่มของขนาด: การเพิ่มของปริมาณ [Lex2]
 • เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น: เสียงที่ดังขึ้น [Lex2]
 • คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ): คนสำอาง, คนหรูหรา [Lex2]
 • ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ): ดี, เนี้ยบ, ยอด [Lex2]
 • ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ): ช่างแต่งตัว, โดดเด่น [Lex2]
 • (สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทำให้) บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง,ล้น,โตขึ้น,เพิ่มขึ้น,นูนขึ้น,ดังขึ้น,แรงขึ้น,คุยโว,โอ้อวด,วางมาดใหญ่โต n. การบวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ส่วนที่บวม (ขยายตัว,พองโต...) ,ที่ดินที่ค่อย ๆ นูนขึ้น,เสียงที่ค่อย ๆ ดัง [Hope]
 • (vi) โตขึ้น,บวม,ขยายตัว,โป่ง,พองตัว,คุยโว [Nontri]
 • /S W EH1 L/ [CMU]
 • (v) /sw'ɛl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
year's
 • /Y IH1 R Z/ [CMU]
record
 • บันทึก: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: แผ่นเสียง [Lex2]
 • สถิติในการแข่งกีฬา: ข้อมูล [Lex2]
 • ประวัติ[Lex2]
 • ประวัติอาชญากรรม[Lex2]
 • เอกสาร[Lex2]
 • เขียนบันทึก: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก [Lex2]
 • บันทึกเทป[Lex2]
 • แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)[Lex2]
 • (เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า) [Hope]
 • (n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม [Nontri]
 • (vt) ลงบันทึก,ทำบันทึก,จดบันทึก [Nontri]
 • /R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛkɔːd/ [OALD]
 • (v) /r'ɪk'ɔːd/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top