ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

That's ( DH AE1 T S) nonsense ( N AA1 N S EH0 N S)!

 


  

 
That's
  • (แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has [Hope]
  • /DH AE1 T S/ [CMU]
  • (v) /ðæts/ [OALD]
nonsense
  • การพูดสิ่งไร้สาระ[Lex2]
  • เรื่องไร้สาระ: เรื่องไร้เหตุผล, เรื่องที่ไม่มีเหตุผล [Lex2]
  • (นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล ###SW. nonsensical adj. nonsensicality n. ###S. absurdity [Hope]
  • (n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล [Nontri]
  • /N AA1 N S EH0 N S/ [CMU]
  • (n) /n'ɒnsns/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top