ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Spillage ( S P IH1 L IH0 JH)?

 


  

 
Spillage
  • การทำหก: การล้นทะลัก [Lex2]
  • ปริมาณที่หก: ปริมาณที่ล้นออกมา [Lex2]
  • (สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) [Hope]
  • /S P IH1 L IH0 JH/ [CMU]
  • (n) /sp'ɪlɪʤ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top