ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

So ( S OW1) James ( JH EY1 M Z) Hunt ( HH AH1 N T) gets ( G EH1 T S) the ( DH AH0) plaudits ( P L AO1 D IH0 T S) of ( AH1 V) the ( DH AH0) crowd ( K R AW1 D),

the ( DH AH0) first ( F ER1 S T) Briton ( B R IH1 T AH0 N) to ( T UW1) win ( W IH1 N) a ( AH0) British ( B R IH1 T IH0 SH) Grand Prix ( G R AE1 N D P R IY1) at ( AE1 T) Brands ( B R AE1 N D Z) Hatch ( HH AE1 CH) since ( S IH1 N S) Jim ( JH IH1 M) Clark ( K L AA1 R K) in ( IH0 N) 1964.

 


  

 
So
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
James
 • /JH EY1 M Z/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɛɪmz/ [OALD]
Hunt
 • การค้นหา: การติดตาม [Lex2]
 • การล่าสัตว์[Lex2]
 • ค้นหา: ติดตาม [Lex2]
 • ล่า: ไล่, ล่าสัตว์, จับ, ไล่ล่า, วิ่งล่า, ไล่ตาม, ค้นหา [Lex2]
 • (ฮันทฺ) vt. vi. ล่า,ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามหา,-n. การล่า,การล่าสัตว์,บริเวณที่ตามล่า,การค้นหา ###SW. huntable adj. huntedly adv. [Hope]
 • (vt) ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า [Nontri]
 • /HH AH1 N T/ [CMU]
 • (v) /h'ʌnt/ [OALD]
gets
 • /G EH1 T S/ [CMU]
 • /G IH1 T S/ [CMU]
 • (v) /g'ɛts/ [OALD]
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
plaudits
 • /P L AO1 D IH0 T S/ [CMU]
 • (n) /pl'ɔːdɪts/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
crowd
 • กดดัน: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ชุมนุม[Lex2]
 • เบียดเสียด[Lex2]
 • ผลักไปข้างหน้า[Lex2]
 • ผู้ชม[Lex2]
 • ฝูงชน: กลุ่มคน, มวลชน [Lex2]
 • มัดรวมกัน[Lex2]
 • (เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด [Hope]
 • (n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง [Nontri]
 • (vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด [Nontri]
 • /K R AW1 D/ [CMU]
 • (v) /kr'aud/ [OALD]
first
 • ที่หนึ่ง: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง [Lex2]
 • อย่างแรก: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก [Lex2]
 • คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง[Lex2]
 • (เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ. [Hope]
 • (adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น [Nontri]
 • (adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • (n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง [Nontri]
 • /F ER1 S T/ [CMU]
 • (n) /f'ɜːʳst/ [OALD]
Briton
 • คนอังกฤษ[Lex2]
 • (บริท'เทิน) n. ชาวอังกฤษ,ชาวเครือจักรภพอังกฤษ,ชนชาติเซลติค -S.Britisher [Hope]
 • (n) ชาวอังกฤษ [Nontri]
 • /B R IH1 T AH0 N/ [CMU]
 • (n) /br'ɪtn/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
win
 • ชนะ: ชนะเลิศ, มีชัย [Lex2]
 • ชัยชนะ: การชนะเลิศ [Lex2]
 • (วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ ###SW. winnable adj. [Hope]
 • (vt) ชนะ,บรรลุ,ไปถึง,ได้มา,ทำให้รัก [Nontri]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • (v) /w'ɪn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
British
 • ชาวอังกฤษ[Lex2]
 • (บริท'ทิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) อังกฤษ,บริเทน,ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับอังกฤษ [Nontri]
 • (n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ [Nontri]
 • /B R IH1 T IH0 SH/ [CMU]
 • (j) /br'ɪtɪʃ/ [OALD]
Grand Prix
 • การแข่งรถประจำปี มักจัดขึ้นในหลายๆ ประเทศ: การแข่งขันรถยนต์กรังปรีซ์ [Lex2]
 • รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส): รางวัลอันยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • (กรานพรี') n. การแข่งขันรถระหว่างประเทศ,การแข่งขันกรังปรีซ์ [Hope]
 • (n) /grˌaːn-pr'iː/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
Brands
  [brand]
 • ตรา: ยี่ห้อ, ตราสินค้า [Lex2]
 • ประทับตรา: ประทับยี่ห้อ, ประทับตราสินค้า, ประทับเครื่องหมายการค้า [Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ตรา, ยี่ห้อ, ตราสินค้า [Lex2]
 • ถ่านไฟ[Lex2]
 • ดาบ[Lex2]
 • (แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตีตรา,ตราไฟนาบ,ชนิด,ตรา,เครื่องหมายผิดกฎหมาย,มลทิน,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ดาบ vt. ประทับตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ตราตรึง,ใส่ร้าย,ป้ายสี ###SW. brander n. ###S. trad [Hope]
 • (n) เหล็กไฟ,ตรา,ยี่ห้อ,เครื่องหมายการค้า,ป้าย,ชนิด,ดาบ [Nontri]
 • (vt) ตีตรา,นาบ,จารึก,ฝัง,ประทับตรา [Nontri]
 • /B R AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /br'ænd/ [OALD]
 • /B R AE1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /br'ændz/ [OALD]
Hatch
 • ประตูเล็กที่อยู่บนพื้นหรือเพดานเครื่องบินหรือเรือ[Lex2]
 • คิดวางแผน (อย่างลับๆ): คิดอุบาย (อย่างลับๆ) [Lex2]
 • ออกจากไข่[Lex2]
 • วาดเส้นแรเงา[Lex2]
 • (แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา ###SW. hatchability n. hatchable adj. hatcher ###S. devise,concoct,plot [Hope]
 • (vi) ออกจากไข่ [Nontri]
 • (vt) ฟัก(ไข่),กก(ไข่),บ่ม(ผลไม้) [Nontri]
 • /HH AE1 CH/ [CMU]
 • (v) /h'ætʃ/ [OALD]
since
 • ตั้งแต่[Lex2]
 • เนื่องจาก[Lex2]
 • เมื่อหลายปีมาแล้ว: เมื่อก่อน, จากนั้นมา, ตั้งแต่นั้นมา [Lex2]
 • (ซินซฺ) adj.,prep.,conj.นับตั้งแต่นั้นมา,ตั้งแต่,ในเมื่อ,เนื่องด้วย,เนื่องจาก,โดยเหตุที่,เมื่อ (หลายปี) มาแล้ว. ###SW. since long นานมาแล้ว,แต่ก่อนนานมาแล้ว ###S. from then till now,ago [Hope]
 • (adv) เนื่องจาก,ตั้งแต่นั้นมา,เนื่องด้วย,โดยเหตุที่ [Nontri]
 • (con) เพราะว่า,นับตั้งแต่,เนื่องจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • (pre) หลังจาก,ตั้งแต่,จาก [Nontri]
 • /S IH1 N S/ [CMU]
 • (a) /sɪns/ [OALD]
Jim
 • /JH IH1 M/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɪm/ [OALD]
Clark
 • /K L AA1 R K/ [CMU]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top