ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Shiatsu or ( AO1 R) Swedish ( S W IY1 D IH0 SH)? Probably ( P R AA1 B AH0 B L IY2) Swedish ( S W IY1 D IH0 SH).

 


  

 
Shiatsu
 • การนวดด้วยมือ[Lex2]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
Swedish
 • เกี่ยวกับคน ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสวีเดน[Lex2]
 • (สวี'ดิช) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ประเทศสวีเดนมชาวสวีเดน,ภาษาสวีเดน [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับประเทศสวีเดน [Nontri]
 • /S W IY1 D IH0 SH/ [CMU]
 • (n) /sw'iːdɪʃ/ [OALD]
Probably
 • อย่างน่าจะเป็นไปได้: อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าเชื่อแน่ว่า [Lex2]
 • (พรอบ'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก [Hope]
 • (adv) บางที,น่า,คง,เป็นไปได้มาก [Nontri]
 • /P R AA1 B AH0 B L IY2/ [CMU]
 • (a) /pr'ɒbəbliː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top