ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Set ( S EH1 T) cold ( K OW1 L D) tab ( T AE1 B) fitting to ( F IH1 T IH0 NG T UW1) 200psi ( S AY1).

 


  

 
Set
 • วาง: ตั้ง, จัดวาง [Lex2]
 • ทำให้เกิดขึ้น: จัดขึ้น, สร้างขึ้น [Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมเพื่อใช้งาน [Lex2]
 • ตั้งเวลา: ตั้งระบบ, กำหนด [Lex2]
 • การจัดตั้ง: สิ่งที่ถูกจัดขึ้น [Lex2]
 • ฉาก: ม่านหลังเวที [Lex2]
 • ท่าทาง: การวางท่าทาง [Lex2]
 • ชุด: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
 • (เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์) [Hope]
 • (adj) กำหนดล่วงหน้า,จัดไว้,เจาะจง,แน่วแน่,แข็งตัว [Nontri]
 • (n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เริ่มทำ,ตั้งต้น,เคลื่อนลง,ตก(พระอาทิตย์),ลงนาม [Nontri]
 • /S EH1 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɛt/ [OALD]
cold
 • กะทันหัน: โดยไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า [Lex2]
 • ไข้หวัด: หวัด, โรคหวัด [Lex2]
 • ความหนาวเย็น: ความหนาว, ความเย็น [Lex2]
 • โดยสิ้นเชิง: ทั้งสิ้น [Lex2]
 • เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม)[Lex2]
 • เย็นชา: เยือกเย็น, ไร้ความรู้สึก, เฉยเมย, ไม่แยแส [Lex2]
 • เย็นตา (สี)[Lex2]
 • หนาว (อากาศ): หนาวจัด, เย็น, เย็นยะเยือก [Lex2]
 • อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา[Lex2]
 • (โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน ###S. wintry abbr. chronic obstructive lung disease [Hope]
 • (adj) หนาว,เย็น,ไม่แยแส,เฉยเมย,เย็นชา [Nontri]
 • (n) ความหนาว,ความเย็น,หวัด [Nontri]
 • /K OW1 L D/ [CMU]
 • (n) /k'ɒuld/ [OALD]
tab
 • เม็ด[Lex2]
 • บุหรี่[Lex2]
 • แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง[Lex2]
 • ฉลาก: แถบ, ป้าย [Lex2]
 • ราคา: ค่าใช้จ่าย [Lex2]
 • ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • เม็ด (ใช้กับยาเสพย์ติด)[Lex2]
 • n. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้ ###S. flap,strip,tag [Hope]
 • (n) แผ่นเหล็ก,ป้าย,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,แถบ,ชาย [Nontri]
 • /T AE1 B/ [CMU]
 • (n) /t'æb/ [OALD]
fitting to
  [fit to]
 • มีขนาดเหมาะสมกับ: เข้ากันได้กับ [Lex2]
 • ทำให้เหมาะสมกับ: ทำให้พอเหมาะกับ [Lex2]
psi
 • ตัวอักษรกรีกตัวที่23[Lex2]
 • abbr. pounds per squareinch [Hope]
 • /S AY1/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top