ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Serrano ( S ER0 AA1 N OW0), Philippe ( F IH0 L IY1 P EY0), your ( Y AO1 R) Algerian ( AE0 L JH IH1 R IY0 AH0 N).

 


  

 
Serrano
 • /S ER0 AA1 N OW0/ [CMU]
 • /S ER0 AE1 N OW0/ [CMU]
Philippe
 • /F IH0 L IY1 P EY0/ [CMU]
 • (n) /fiːl'iːp/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
Algerian
 • (แอลจี' เรียน) adj. ซึ่งเกี่ยวกบ Algeria. ชาวอัลจีเรีย (Algerine) [Hope]
 • /AE0 L JH IH1 R IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ælʤ'ɪəʳrɪəʳn/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top