ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Says ( S EH1 Z) he ( HH IY1) always ( AO1 L W EY2 Z) adds ( AE1 D Z) a ( AH0) dash ( D AE1 SH) of ( AH1 V) chilli powder ( P AW1 D ER0).

 


  

 
Says
  [say]
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
 • (เซซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของsay [Hope]
 • /S EH1 Z/ [CMU]
 • /S IH1 Z/ [CMU]
 • (v) /s'ɛz/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
always
 • ตลอดเวลา: ตลอดไป [Lex2]
 • เสมอ: เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ [Lex2]
 • (ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด ###S. eternally, perpetually) [Hope]
 • (adv) เสมอ,นิจสิน,ทุกเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจำ,ตลอดไป [Nontri]
 • /AO1 L W EY2 Z/ [CMU]
 • /AO1 L W IY0 Z/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlwɛɪz/ [OALD]
adds
 • /AE1 D Z/ [CMU]
 • (v) /'ædz/ [OALD]
  [add]
 • คิดผลรวม: รวม, คิดยอดรวม [Lex2]
 • เติมส่วนผสม: เพิ่มส่วนผสม [Lex2]
 • ทำให้รุนแรงขึ้น: เสริม, เพิ่ม [Lex2]
 • นำเข้า: เผยแพร่ [Lex2]
 • พูดต่อ: พูดเติม, พูดเพิ่ม [Lex2]
 • รวม: เชื่อม [Lex2]
 • (แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม. [Hope]
 • (vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม [Nontri]
 • /AE1 D/ [CMU]
 • (v) /'æd/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
dash
 • การชนหรือตีอย่างรุนแรง: การกระแทก, การฟาด, การทำให้แตก, การตี, การขว้าง [Lex2]
 • การโผเข้าไปอย่างรวดเร็ว: การเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, การพุ่งไปข้างหน้า, การถลาเข้าใส่, การโถมเข้าใส่ [Lex2]
 • การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา): การแข่งขันวิ่ง [Lex2]
 • ความกระฉับกระเฉง: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม [Lex2]
 • เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์): เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน [Lex2]
 • ชนหรือตีอย่างรุนแรง: ทุบ, ตี, ต่อย, ขว้าง, โยน, กระแทก, ฟาด [Lex2]
 • ทำลาย: ลบล้าง, ทำให้ตกต่ำ, ทำให้เสียหาย [Lex2]
 • ทำให้ผิดหวัง: ทำให้เสียกำลังใจ, ทำให้เสียใจ, ทำให้ไม่สมหวัง [Lex2]
 • ผสมอีกเล็กน้อย: เจือ [Lex2]
 • โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว: เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว, โถม, ถลา, ปราด, ปรี่, พุ่งชน, พุ่งไปอย่างเร็ว [Lex2]
 • สาดอย่างแรง: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น [Lex2]
 • สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย: ส่วนผสมเล็กน้อย [Lex2]
 • (แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข [Hope]
 • (n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ [Nontri]
 • (vi) รีบไป,เผ่น,โผ,โฉบ,พุ่ง,โถม,ชน,กระแทก [Nontri]
 • /D AE1 SH/ [CMU]
 • (v) /d'æʃ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
chilli
 • พริก[Lex2]
 • (ชิล'ลี) n. พริก (chili) [Hope]
 • (n) พริก [Nontri]
 • (n) /tʃ'ɪliː/ [OALD]
powder
 • แป้ง[Lex2]
 • ผง[Lex2]
 • ดินปืน[Lex2]
 • ทาแป้ง: ผัดหน้า [Lex2]
 • ้กลายเป็นผง[Lex2]
 • ทำให้เป็นผง: บดเป็นผง [Lex2]
 • (เพา'เดอะ) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,กลาย) ผง,ผงคุลี,ฝุ่น,แป้ง,ดินปืน,โรยผง,โรยแป้ง ###SW. powderer n. [Hope]
 • (n) แป้ง,ผง,ฝุ่น,ดินปืน [Nontri]
 • (vt) บดเป็นผง,ทาแป้ง,ผัดหน้า [Nontri]
 • /P AW1 D ER0/ [CMU]
 • (v) /p'audər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top