ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Peruvians ( P ER0 UW1 V IY0 AH0 N Z), Africans ( AE1 F R IH0 K AH0 N Z), Asians ( EY1 ZH AH0 N Z)...

 


  

 
Peruvians
  [peruvian]
 • ชาวเปรู[Lex2]
 • เกี่ยวกับประเทศเปรู[Lex2]
 • (พะรู'เวียน) n. ชาวเปรู adj. เกี่ยวกับประเทศเปรู วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของเปรู [Hope]
 • /P ER0 UW1 V IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /p'ər'uvɪəʳn/ [OALD]
 • /P ER0 UW1 V IY0 AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /p'ər'uvɪəʳnz/ [OALD]
Africans
  [african]
 • เกี่ยวกับแอฟริกา[Lex2]
 • ชาวแอฟริกา[Lex2]
 • (แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา. ###S. Afric [Hope]
 • /AE1 F R IH0 K AA0 N/ [CMU]
 • (n) /'æfrɪkən/ [OALD]
 • /AE1 F R IH0 K AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /'æfrɪkənz/ [OALD]
Asians
  [asian]
 • เกี่ยวกับทวีปเอเชีย: แห่งเอเชีย [Lex2]
 • ชาวเอเชีย[Lex2]
 • (เอ'เ?ิน,เอ'เชิน) adj. แห่งเอเชีย. -n. ชาวอาเซีย [Hope]
 • /EY1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪʃən/ [OALD]
 • /EY1 ZH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪʃənz/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top