ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Ontogeny ( AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0) recapitulates ( R IY2 K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T S) phylogeny ( F AY0 L AA1 JH AH0 N IY0).

 


  

 
Ontogeny
 • (ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต [Hope]
 • /AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0/ [CMU]
recapitulates
 • /R IY2 K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T S/ [CMU]
 • (v) /rˌiːkəp'ɪtʃulɛɪts/ [OALD]
  [recapitulate]
 • สรุปความ: สรุปรวบยอด [Lex2]
 • (รีคะพิช'ชะเลท) vt.,vi. สรุปความ,สรุปรวบยอด,สรุป,บรรยายสรุป,วิวัฒนการซ้ำ,กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ. ###SW. recapitulation n. recapitulative,recapitulatory adj. [Hope]
 • (vt) สรุปความ,กล่าวซ้ำ,บรรยายสรุป [Nontri]
 • /R IY2 K AH0 P IH1 CH AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /rˌiːkəp'ɪtʃulɛɪt/ [OALD]
phylogeny
 • ระบบเชื้อชาติ[Lex2]
 • /F AY0 L AA1 JH AH0 N IY0/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top