ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Of course ( AH1 V K AO1 R S)! Land ( L AE1 N D)-snatching ( S N AE1 CH IH0 NG)!

 


  

 
Of course
 • อย่างแน่นอน [LongdoEN]
Land
 • นำขึ้นบก[Lex2]
 • นำลงจอด (เครื่องบิน): บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ [Lex2]
 • พื้นดิน: แผ่นดิน, ผืนดิน [Lex2]
 • พื้นที่ชนบท: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีขอบเขต: อาณาบริเวณ [Lex2]
 • อสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน [Lex2]
 • อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต [Lex2]
 • |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen [LongdoDE]
 • |das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
 • (แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์) ###S. soil,g [Hope]
 • (n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง [Nontri]
 • (vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน [Nontri]
 • (vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง [Nontri]
 • /L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /l'ænd/ [OALD]
snatching
 • /S N AE1 CH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sn'ætʃɪŋ/ [OALD]
  [snatch]
 • คว้า: ฉวย, ฉุด, ฉก, ดึง, กระชาก [Lex2]
 • คว้าโอกาส: ฉวยโอกาส, รีบทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ): ขโมย [Lex2]
 • การฉกฉวย: การชิง, การฉวย, การคว้า [Lex2]
 • ช่วงเวลาสั้นๆ[Lex2]
 • การลักพาตัว (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (สแนทชฺ) vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แย่งชิง,คว้าไป,จิก,ตอด,กระชาก,ดึง,ลักพา,คร่า,จี้เอาตัวไป,เศษ,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,ตอน,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,การลักตัวไป ###SW. snatcher n. ###S. seize,grab,clutch [Hope]
 • (n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย [Nontri]
 • /S N AE1 CH/ [CMU]
 • (v) /sn'ætʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top