ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Obsessed ( AH0 B S EH1 S T).

 


  

 
Obsessed
    [obsess]
  • ครอบงำ: ฝังแน่นอยู่ในจิตใจ [Lex2]
  • (ออบเซส') {obsessed,obsessing,obsesses} vt. ครอบงำ,สิง,ทำให้ทุกข์ใจ,ทำให้ลำบาก,หลอกหลอน. ###SW. obsessingly adv. obsessor n. [Hope]
  • (vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน [Nontri]
  • /AH0 B S EH1 S/ [CMU]
  • (v) /'əbs'ɛs/ [OALD]
  • /AH0 B S EH1 S T/ [CMU]
  • (v) /'əbs'ɛst/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top