ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

O ( OW1) God ( G AA1 D), bless ( B L EH1 S), we ( W IY1) pray ( P R EY1) You ( Y UW1), our ( AW1 ER0) great ( G R EY1 T) army ( AA1 R M IY0) and ( AH0 N D) its ( IH1 T S) supreme ( S AH0 P R IY1 M) commander ( K AH0 M AE1 N D ER0) on ( AA1 N) the ( DH AH0) eve ( IY1 V) of ( AH1 V) a ( AH0) holy ( HH OW1 L IY0) war ( W AO1 R), undertaken ( AH1 N D ER0 T EY2 K AH0 N) for ( F AO1 R) Your ( Y AO1 R) sake ( S EY1 K).

 


  

 
O
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15[Lex2]
 • (โอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่15 [Hope]
 • /OW1/ [CMU]
 • (n) /'ɒu/ [OALD]
God
 • พระเจ้า: พระผู้เป็นเจ้า, พระเป็นเจ้า, เทวดา [Lex2]
 • (กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน ###S. divinity,deity [Hope]
 • (n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ [Nontri]
 • /G AA1 D/ [CMU]
 • (n) /g'ɒd/ [OALD]
bless
 • ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • อวยพร: อำนวยพร, ให้พร [Lex2]
 • (เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง ###SW. blesser n. คำที่มีความหมาย [Hope]
 • (vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข [Nontri]
 • /B L EH1 S/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛs/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
pray
 • ภาวนา: สวดมนต์, อธิษฐาน [Lex2]
 • (เพร) vt. สวดมนต์,อธิษฐาน,ขอร้อง,วิงวอน,ภาวนา,ขอได้โปรด. ###SW. prayingly adv. [Hope]
 • (vt) สวดมนตร์,อ้อนวอน,โปรด,ภาวนา,ขอร้อง,อธิษฐาน [Nontri]
 • /P R EY1/ [CMU]
 • (v) /pr'ɛɪ/ [OALD]
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
great
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • สำคัญ: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ [Lex2]
 • ยาวนาน: นาน [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความพอใจ[Lex2]
 • (เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง. ###SW. greatness n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
 • (adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก [Nontri]
 • /G R EY1 T/ [CMU]
 • (j) /gr'ɛɪt/ [OALD]
army
 • กลุ่ม: กลุ่มคน, ฝูงชน [Lex2]
 • กองทัพ: กองทหาร [Lex2]
 • (อาร์'มี) n.กองทัพบก,กองทหารบก,กองทหาร ฝึกและติดอาวุธเพื่อสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ่ [Hope]
 • (n) กองทัพบก [Nontri]
 • /AA1 R M IY0/ [CMU]
 • (n) /'aːmiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
supreme
 • ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด: สูงสุด, เหนือสุด, ยิ่งใหญ่ที่สุด [Lex2]
 • ที่สุด: สุดขีด, สุดกำลัง [Lex2]
 • (ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด ###SW. supremely adv. supremeness n. [Hope]
 • (adj) สุดยอด,สูงสุด,สำคัญที่สุด [Nontri]
 • /S AH0 P R IY1 M/ [CMU]
 • /S ER0 P R IY1 M/ [CMU]
 • (j) /s'uːpr'iːm/ [OALD]
commander
 • นาวิกโยธิน: ทหารเรือฝ่ายบก [Lex2]
 • ผู้บังคับบัญชา: หัวหน้า, ผู้บัญชาการ, ผู้ออกคำสั่ง [Lex2]
 • (คะมาน'เดอะ) n. ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้นำ,นายทหารผู้บังคับบัญชา,นาวาโท ###SW. commandership n. ###S. chief,leader [Hope]
 • (n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้สั่งการ,ผู้สั่ง,ผู้นำ,นาวาโท [Nontri]
 • /K AH0 M AE1 N D ER0/ [CMU]
 • (n) /k'əm'aːndər/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
eve
 • ผู้หญิงคนแรกที่พระแจ้งสร้างขึ้นมาตามพระคัมภีร์ไบเบิล[Lex2]
 • วันก่อนวันหยุดหรือวันสำคัญ: วันก่อนวันเทศกาล, คืนก่อนวันเทศกาล [Lex2]
 • (อีฟว) n. เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,ช่วงระยะเวลาก่อนเหตุการณ์ ###S. evening [Hope]
 • (n) ตอนเย็น,เวลาเย็น,วันก่อนวันเทศกาล,วันสุกดิบ,วันจ่าย [Nontri]
 • /IY1 V/ [CMU]
 • (n) /'iːv/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
holy
 • ซึ่งศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • ที่เคร่งศาสนา[Lex2]
 • (โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ###S. pious,consecrated [Hope]
 • (adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา [Nontri]
 • /HH OW1 L IY0/ [CMU]
 • (n) /h'ɒuliː/ [OALD]
war
 • สงคราม: สถานการณ์ต่อสู้กันด้วยอาวุธร้ายแรง [Lex2]
 • ระยะเวลาที่ทำสงคราม: ช่วงเวลาระหว่างสงคราม [Lex2]
 • ความพยายามที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้หมดไป[Lex2]
 • ทำสงคราม: ต่อสู้ [Lex2]
 • เป็น อยู่ คือ (คล้าย was ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (วอร์) n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทำสงครามรบ,ต่อสู้,ขัดแย้ง,ต่อต้าน adj. เกี่ยวกับสงคราม ###S. warfare,fight [Hope]
 • (n) สงคราม,การต่อสู้,การรบ [Nontri]
 • (vi) ทำสงคราม,ต่อสู้,สู้รบ,ขัดแย้ง,ต่อต้าน,ทำศึก [Nontri]
 • /W AO1 R/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːr/ [OALD]
undertaken
 • กริยาช่องที่ 3 ของ undertake[Lex2]
 • /AH1 N D ER0 T EY2 K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /ˌʌndət'ɛɪkən/ [OALD]
  [undertake]
 • สัญญา: ผูกมัดตนเอง [Lex2]
 • รับภาระ: รับผิดชอบ, รับหน้าที่, อาสา [Lex2]
 • รับรอง: รับประกัน [Lex2]
 • (อันเดอะเทค') vt.,vi. เข้าทำ,ดำเนินการ,อาสา,รับรอง,ประกัน,รับผิดชอบ. ###S. take on [Hope]
 • (vi) พยายาม,อาสา,ยอมรับ,รีบทำ,รับรอง [Nontri]
 • /AH1 N D ER0 T EY2 K/ [CMU]
 • (v) /ˌʌndət'ɛɪk/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
Your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
sake
 • ผลประโยชน์[Lex2]
 • วัตถุประสงค์: เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย [Lex2]
 • เหล้าสาเก (ของญี่ปุ่น)[Lex2]
 • (เซค) n. ผลประโยชน์,ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,มูลเหตุ,เหตุ,เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว. ###S. motive,purpose,aim [Hope]
 • (n) ประโยชน์,เหตุ,เป้าหมาย,ความเห็นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /S EY1 K/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top