ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Nach Hinweisen auf außerirdisches Leben ( L EH1 B AH0 N).

 


  

 
Nach
  • ไปยัง [LongdoDE]
  • |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ [LongdoDE]
Hinweisen auf
  • |wies hin, hat hingewiesen| บ่งถึง, ชี้ถึง, อ้างถึง เช่น auf einen Fehler hinweisen [LongdoDE]
Leben
  • |das, pl. Leben| ชีวิต [LongdoDE]
  • ใช้ชีวิตอยู่, มีชีวิต [LongdoDE]
  • /L EH1 B AH0 N/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top