ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Like ( L AY1 K) chilli bugs ( B AH1 G Z) and ( AH0 N D) curried ( K ER1 IY0 D) slugs ( S L AH1 G Z)

 


  

 
Like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
chilli
 • พริก[Lex2]
 • (ชิล'ลี) n. พริก (chili) [Hope]
 • (n) พริก [Nontri]
 • (n) /tʃ'ɪliː/ [OALD]
bugs
 • (adj) บ้า,วิกลจริต,เป็นโรคจิต,คลั่ง [Nontri]
 • /B AH1 G Z/ [CMU]
 • (v) /b'ʌgz/ [OALD]
  [bug]
 • แมลง: สัตว์ที่คล้ายแมลง [Lex2]
 • เชื้อจุลินทรีย์: เชื้อโรค [Lex2]
 • ความบกพร่อง: ข้อผิดพลาด, จุดด่างพร้อย [Lex2]
 • รบกวน: รำคาญ [Lex2]
 • ดักฟัง (ทางโทรศัพท์): ติดอุปกรณ์ลอบฟัง [Lex2]
 • คนที่คลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆ: คนที่หมกหมุ่นเอาใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [Lex2]
 • |der, pl. Buge/ \nBüge| หัวเรือ [LongdoDE]
 • (บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ ###S. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug" [Hope]
 • (n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญ่คนโต,ความบกพร่อง,เครื่องดักฟัง,ผี,ปีศาจ [Nontri]
 • /B AH1 G/ [CMU]
 • (v) /b'ʌg/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
curried
 • /K ER1 IY0 D/ [CMU]
 • (v) /k'ʌrɪd/ [OALD]
  [curry]
 • แกงเผ็ด[Lex2]
 • เครื่องแกง[Lex2]
 • ปรุงแกงเผ็ด[Lex2]
 • ทำความสะอาดให้ม้า: แปรงขนให้ม้า [Lex2]
 • ทำให้หนังยืดหยุ่นและกันน้ำ[Lex2]
 • (เคอ'รี) n. กะหรี่,แกงกระหรี่,อาหารที่ปรุงด้วยกะหรี่,ผงกะหรี่. vt. เตรียมอาหารด้วยกะหรี่,ใส่กะหรี่,ฟอกหนัง,แปรงขนม้า (หรือสัตว์อื่น) ,ตี,ตบ -Id. (curry favour ประจบ) ###S. currie [Hope]
 • (n) แกง,แกงกระหรี่ [Nontri]
 • /K AH1 R IY0/ [CMU]
 • /K ER1 IY0/ [CMU]
 • (v) /k'ʌriː/ [OALD]
slugs
 • /S L AH1 G Z/ [CMU]
 • (v) /sl'ʌgz/ [OALD]
  [slug]
 • กระสุน (ทางทหาร): ลูกปืน, สิ่งที่ยิงหรือขว้างออกไป [Lex2]
 • เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • เหรียญโลหะที่ทำปลอมสำหรับหยอดลงเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญอย่างผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ทากจำพวก Stylommatophora ไม่มีกระดองและกินใบไม้[Lex2]
 • ตัวอ่อนของแมลง[Lex2]
 • คนที่ขี้เกียจ (คำสแลง): คนเกียจคร้าน, คนเฉื่อยแฉะ [Lex2]
 • ตีอย่างแรง: ฟาดอย่างแรง, หวดอย่างแรง [Lex2]
 • การตี ฟาดหรือหวดอย่างแรง[Lex2]
 • (สลัก) n. ตัวบุ้ง,ตัวทากกินใบไม้,ชายที่ขี้เกียจ,สัตว์ที่เคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้า,พาหนะที่วิ่งช้า,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ ๆ ,ลูกกระสุน,กระสุน,แท่นโลหะ vi. ฆ่าตัวบุ้งหรือทาก,กระทำช้า [Hope]
 • /S L AH1 G/ [CMU]
 • (v) /sl'ʌg/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top