ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Ladies ( L EY1 D IY0 Z) and ( AH0 N D) gentlemen ( JH EH1 N T AH0 L M IH0 N),

to ( T UW1) conclude ( K AH0 N K L UW1 D) the ( DH AH0) performance ( P ER0 F AO1 R M AH0 N S) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) great ( G R EY1 T) show ( SH OW1),

 


 
Ladies
  [lady]
 • ท่านผู้หญิง: คุณหญิง, คุณผู้หญิง [Lex2]
 • สตรี: ผู้หญิง, สุภาพสตรี [Lex2]
 • (เล'ดี) n. สุภาพสตรี,หญิง,ผู้หญิง,ภรรยา ###SW. ladyhood n. ดูlady ladyish adj. ดูlady ###S. matron [Hope]
 • (n) สุภาพสตรี,คุณหญิง,ท่านผู้หญิง [Nontri]
 • /L EY1 D IY0/ [CMU]
 • (n (count)) /l'ɛɪdiː/ [OALD]
 • (เล'ดีซ) n. พหูพจน์ของ lady [Hope]
 • /L EY1 D IY0 Z/ [CMU]
 • (n (count)) /l'ɛɪdɪz/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
gentlemen
 • n. พหูพจน์ของ gentleman [Hope]
 • /JH EH1 N T AH0 L M IH0 N/ [CMU]
 • /JH EH1 N AH0 L M IH0 N/ [CMU]
 • (n (count)) /ʤ'ɛntlmən/ [OALD]
  [gentleman]
 • สุภาพบุรุษ: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ [Lex2]
 • (เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen [Hope]
 • (n) สุภาพบุรุษ [Nontri]
 • /JH EH1 N T AH0 L M AH0 N/ [CMU]
 • /JH EH1 N AH0 L M AH0 N/ [CMU]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
conclude
 • จบ: สรุป [Lex2]
 • ตัดสินใจ[Lex2]
 • ทำให้จบ: สรุป [Lex2]
 • (คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ ###S. finish,infer,deduce [Hope]
 • (vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ [Nontri]
 • /K AH0 N K L UW1 D/ [CMU]
 • (v) /k'ənkl'uːd/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
performance
 • การกระทำ: พฤติกรรม [Lex2]
 • การแสดง: การบรรเลง [Lex2]
 • การทำให้บรรลุผลสำเร็จ[Lex2]
 • สมรรถนะ, สมรรถภาพ [LongdoEN]
 • (เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ ###S. practice,operation,deed,show,play [Hope]
 • (n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ [Nontri]
 • /P ER0 F AO1 R M AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /p'əf'ɔːməns/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (adj,adv,pron) /ðɪs/ [OALD]
great
 • ดีมาก: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ [Lex2]
 • สำคัญ: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่ [Lex2]
 • ยาวนาน: นาน [Lex2]
 • คำอุทานแสดงความพอใจ[Lex2]
 • (เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง. ###SW. greatness n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
 • (adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก [Nontri]
 • /G R EY1 T/ [CMU]
 • (adj) /gr'ɛɪt/ [OALD]
show
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v,n) /ʃ'ɒu/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top