ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Just ( JH AH1 S T) the ( DH AH0) linear ( L IH1 N IY0 ER0) and ( AH0 N D) impressionistic ( IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K) mix ( M IH1 K S) makes ( M EY1 K S) a ( AH0) very ( V EH1 R IY0) muddled ( M AH1 D AH0 L D) composition ( K AA2 M P AH0 Z IH1 SH AH0 N).

 


  

 
Just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
linear
 • โดยตรง: เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง [Lex2]
 • เป็นเส้นตรง: เป็นแนวตรง, เป็นแนวยาว [Lex2]
 • (ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว,เป็นแนวยาว,ลายเส้นตรง ###SW. linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear [Hope]
 • (adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว [Nontri]
 • /L IH1 N IY0 ER0/ [CMU]
 • (j) /l'ɪnɪəʳr/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
impressionistic
 • /IH2 M P R EH2 SH AH0 N IH1 S T IH0 K/ [CMU]
 • (j) /'ɪmprˌɛʃən'ɪstɪk/ [OALD]
mix
 • ผสม: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง [Lex2]
 • ทำให้รวมตัวกัน[Lex2]
 • พบปะผู้คน: เข้าสังคม, เข้าสมาคม [Lex2]
 • ของผสม: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง [Lex2]
 • การผสมกัน: การรวมกัน, การปนกัน [Lex2]
 • (มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร. ###SW. mixability n. mixable adj mixible adj. ###S. mingle ###A. separate [Hope]
 • (vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง [Nontri]
 • /M IH1 K S/ [CMU]
 • (v) /m'ɪks/ [OALD]
makes
 • /M EY1 K S/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪks/ [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
very
 • อย่างมากมาย: อย่างมาก, มาก [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • แท้จริง[Lex2]
 • เฉพาะ: เท่านั้น [Lex2]
 • (เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น ###S. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
 • (adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น [Nontri]
 • (adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /V EH1 R IY0/ [CMU]
 • (j) /v'ɛriː/ [OALD]
muddled
 • ซึ่งสับสนวุ่นวาย[Lex2]
 • /M AH1 D AH0 L D/ [CMU]
 • (v) /m'ʌdld/ [OALD]
  [muddle]
 • คิดเรื่อยเปื่อย: คิดฟุ้งซ่าน, คิดไร้สาระ, มั่ว [Lex2]
 • ทำให้ยุ่งเหยิง: ทำให้สับสนวุ่นวาย [Lex2]
 • ทำให้มึน: ทำให้เมา [Lex2]
 • ความวุ่นวาย: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะสับสนวุ่นวาย [Lex2]
 • (มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้มึน,ผสมเหล้า,ทำให้ขุ่น,ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน,มั่ว,กระทำเหลวไหล,muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะสับสน, ###SW. muddleness n. muddlement n. muddligly [Hope]
 • (n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน [Nontri]
 • (vi,vt) ยุ่งเหยิง,งง,มั่ว,คิดฟุ้งซ่าน,สับสน,มึน [Nontri]
 • /M AH1 D AH0 L/ [CMU]
 • (v) /m'ʌdl/ [OALD]
composition
 • การจัดวางองค์ประกอบ[Lex2]
 • การประกอบขึ้น (ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน)[Lex2]
 • สิ่งที่ประกอบขึ้น[Lex2]
 • (คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย [Hope]
 • (n) การแต่ง,การประพันธ์,องค์ประกอบ [Nontri]
 • /K AA2 M P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /kˌɒmpəz'ɪʃən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top