ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) principally ( P R IH1 N S IH0 P L IY0) bones ( B OW1 N Z) and ( AH0 N D) beaks .

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
principally
 • อย่างสำคัญที่สุด[Lex2]
 • (พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่,โดยสำคัญ ###S. chiefly, [Hope]
 • (adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ [Nontri]
 • /P R IH1 N S IH0 P L IY0/ [CMU]
 • (a) /pr'ɪnsəpliː/ [OALD]
bones
 • /B OW1 N Z/ [CMU]
 • (v) /b'ɒunz/ [OALD]
  [bone]
 • กระดูก[Lex2]
 • วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์[Lex2]
 • ถอดกระดูก: เอากระดูกออก [Lex2]
 • เรียนอย่างหนัก: มุมานะ, คร่ำเคร่ง [Lex2]
 • (โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน) [Hope]
 • (n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง [Nontri]
 • (vt) แคะกระดูกออก [Nontri]
 • /B OW1 N/ [CMU]
 • (v) /b'ɒun/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
beaks
 • (n) /b'iːks/ [OALD]
  [beak]
 • จงอยปากนก[Lex2]
 • (บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู ###SW. beaked adj. ###S. bill,nib,neb [Hope]
 • (n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา [Nontri]
 • /B IY1 K/ [CMU]
 • (n) /b'iːk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top