ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) grown from ( G R OW1 N F R AH1 M) fertilized ( F ER1 T AH0 L AY2 Z D) amphibian ( AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N) eggs ( EH1 G Z) stuffed with ( S T AH1 F T W IH1 DH) synthetic ( S IH0 N TH EH1 T IH0 K) DNA ( D IY1 EH2 N EY1).

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
grown from
  [grow from]
 • ปลูกจาก: เติบโตจาก [Lex2]
 • พัฒนาจาก: เป็นผลมาจาก [Lex2]
fertilized
 • /F ER1 T AH0 L AY2 Z D/ [CMU]
 • (v) /f'ɜːʳtəlaɪzd/ [OALD]
  [fertilize]
 • ผสมพันธุ์: ผสมเทียม [Lex2]
 • ใส่ปุ๋ย: ทำให้ดินอุดม [Lex2]
 • (เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์ ###SW. fertilizable,fertilisable adj. [Hope]
 • (vt) เพาะพันธุ์,ทำให้มีผล,ทำให้เกิดผล,ทำให้อุดม [Nontri]
 • /F ER1 T AH0 L AY2 Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɜːʳtəlaɪz/ [OALD]
amphibian
 • ยานพาหนะที่เดินทางได้ทั้งในน้ำและบนบก[Lex2]
 • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ[Lex2]
 • (แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก [Hope]
 • (n) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ [Nontri]
 • /AE0 M F IH1 B IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'æmf'ɪbɪəʳn/ [OALD]
eggs
 • /EH1 G Z/ [CMU]
 • (v) /'ɛgz/ [OALD]
  [egg]
 • ไข่[Lex2]
 • คนดำ[Lex2]
 • (เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่ [Hope]
 • (n) ไข่ [Nontri]
 • (vt) คะยั้นคะยอ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,เร่งเร้า [Nontri]
 • /EH1 G/ [CMU]
 • (v) /'ɛg/ [OALD]
stuffed with
  [stuff with]
 • อุดด้วย: ปิดด้วย [Lex2]
 • ทำให้เต็มไปด้วย: อัดแน่นด้วย, อิ่มแปล้ด้วย [Lex2]
synthetic
 • เกิดจากการสังเคราะห์: เป็นสิ่งที่ทำขึ้นเอง [Lex2]
 • ไม่แท้จริง: ไม่จริงใจ, ปลอมๆ [Lex2]
 • เกี่ยวกับภาษาที่มีการผันคำศัพท์มากมาย[Lex2]
 • สิ่งที่เกิดจากการสังเคราะห์: สารสังเคราะห์ [Lex2]
 • (ซินเธท'ธิเคิล) adj. เกี่ยวกับการสังเคราะห์,n. สารสังเคราะห์ [Hope]
 • (adj) ซึ่งทำขึ้นเอง,เป็นการสังเคราะห์,ซึ่งประกอบขึ้น [Nontri]
 • /S IH0 N TH EH1 T IH0 K/ [CMU]
 • (n) /s'ɪnth'ɛtɪk/ [OALD]
DNA
 • abbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน [Hope]
 • /D IY1 EH2 N EY1/ [CMU]
 • (n) /dˌiːˌɛn'ɛɪ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top