ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) a ( AH0) program ( P R OW1 G R AE2 M) that's ( DH AE1 T S) fed into ( F EH1 D IH1 N T UW0) a ( AH0) system ( S IH1 S T AH0 M) that ( DH AE1 T) will ( W IH1 L) hunt down ( HH AH1 N T D AW1 N) and ( AH0 N D) destroy ( D IH0 S T R OY1) any ( EH1 N IY0) desired ( D IH0 Z AY1 ER0 D) memories ( M EH1 M ER0 IY0 Z).

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
program
 • แผนงาน: โปรแกรม, แผนการ [Lex2]
 • รายการ: รายการแสดง [Lex2]
 • ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค[Lex2]
 • เขียนโปรแกรม: เขียนชุดคำสั่ง [Lex2]
 • (me) (โพร'แกรม) n. รายการ,กำ-หนดการ,หมายกำหนดการ,โปรแกรม,ระเบียบวาระ,การแสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กำหนดรายการ,กำหนดระเบียบวาระ,กำหนดแผน. ###SW. programmable adj. programable adj. [Hope]
 • (n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ [Nontri]
 • /P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒugræm/ [OALD]
that's
 • (แธทซฺ) abbr. that is หรือ that has [Hope]
 • /DH AE1 T S/ [CMU]
 • (v) /ðæts/ [OALD]
fed into
  [feed into]
 • ป้อนเข้าไปใน (เครื่องจักร, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย): ป้อนเข้าสู่, หยอดเข้าไปใน [Lex2]
system
 • ระบบ: หลักการ [Lex2]
 • |das, pl. Systeme| ระบบ [LongdoDE]
 • (ซิส'เทิม) n. ระบบ,ระบอบ, [Hope]
 • (n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ [Nontri]
 • /S IH1 S T AH0 M/ [CMU]
 • (n) /s'ɪstəm/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
hunt down
 • ล่าสัตว์[Lex2]
 • ตามหาจนพบ: เสาะหาจนเจอ [Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
destroy
 • ฆ่า: สังหาร, คร่าชีวิต [Lex2]
 • ทำลาย: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก [Lex2]
 • ทำลาย: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง [Lex2]
 • (ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า ###S. ruin [Hope]
 • (vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า [Nontri]
 • /D IH0 S T R OY1/ [CMU]
 • (v) /d'ɪstr'ɔɪ/ [OALD]
any
 • จำนวนหนึ่ง[Lex2]
 • โดยไม่จำกัด[Lex2]
 • ทุกๆ คน: ทุกๆ สิ่ง [Lex2]
 • บ้าง: สักเล็กน้อย [Lex2]
 • บ้าง[Lex2]
 • (เอน'นี) adj.,adv.,pron. คนหนึ่งคนใด, ใคร, บ้าง,เลย, ไหน, ใด ๆ ,ทุก,ทั้งหมด,ใครก็ได้ ###S. one, whatever, whichever) [Hope]
 • (adj) ใด,บ้าง,ใคร [Nontri]
 • (pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɛniː/ [OALD]
desired
 • /D IH0 Z AY1 ER0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪəd/ [OALD]
  [desire]
 • ความปรารถนา: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ [Lex2]
 • ปรารถนา: อยาก, ต้องการ, ประสงค์ [Lex2]
 • (ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์ ###S. longing [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ [Nontri]
 • (vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้ [Nontri]
 • /D IH0 Z AY1 ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪər/ [OALD]
memories
 • /M EH1 M ER0 IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɛmərɪz/ [OALD]
  [memory]
 • ความจำ: ความทรงจำ, ระบบความจำ [Lex2]
 • การจำได้: การระลึกถึง [Lex2]
 • หน่วยความจำ (ในคอมพิวเตอร์): ความจุของข้อมูล [Lex2]
 • (เมม'มะรี) n. ความจำ,ความทรงจำ,บุคคลหรือสิ่งที่จำไว้,หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ pl. memories [Hope]
 • (n) ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์ [Nontri]
 • /M EH1 M ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛməriː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top