ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Ich ( IH1 CH) habe mir ( M IH1 R) Megan ( M EY1 G AH0 N) Cantors ( K AE1 N T ER0 Z) Finanzen angesehen .

 


  

 
Ich
  • ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า [LongdoDE]
  • ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß. [LongdoDE]
  • /IH1 CH/ [CMU]
habe
  • NULL [LongdoDE]
mir
  • ฉัน (รูปกรรมรอง) [LongdoDE]
  • ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปกรรมรอง Dat.) เช่น Die Farbe gefällt mir. [LongdoDE]
  • /M IH1 R/ [CMU]
Megan
  • /M EY1 G AH0 N/ [CMU]
Cantors
  • /K AE1 N T ER0 Z/ [CMU]
  • (n) /k'æntɔːz/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top