ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) understand ( AH2 N D ER0 S T AE1 N D) you ( Y UW1) and ( AH0 N D) your ( Y AO1 R) fellow ( F EH1 L OW0) chefs ( SH EH1 F S) will ( W IH1 L) be ( B IY1) serving ( S ER1 V IH0 NG) my ( M AY1) four ( F AO1 R) cheese ( CH IY1 Z) pizza ( P IY1 T S AH0) tonight ( T AH0 N AY1 T).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
understand
 • เข้าใจ: รู้เรื่อง [Lex2]
 • (อันเดอะสแทนดฺ') vt.,vi. เข้าใจ,รู้,รู้จัก,เข้าใจความหมาย,เรียนรู้,เชื่อ,ยอมรับว่าเป็นความจริง,เห็นอกเห็นใจ ###S. comprehend [Hope]
 • (vt) เข้าใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ [Nontri]
 • /AH2 N D ER0 S T AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /ˌʌndəst'ænd/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
fellow
 • คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม [Lex2]
 • เพื่อน: เกลอ, สหาย [Lex2]
 • ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน [Lex2]
 • (เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช [Hope]
 • (n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย [Nontri]
 • /F EH1 L OW0/ [CMU]
 • (n) /f'ɛlɒu/ [OALD]
chefs
 • /SH EH1 F S/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɛfs/ [OALD]
  [chef]
 • หัวหน้าพ่อครัว[Lex2]
 • |der, pl. Chefs| หัวหน้า [LongdoDE]
 • (เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว [Hope]
 • (n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว [Nontri]
 • /SH EH1 F/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɛf/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
serving
 • การรับใช้: การบริการ, การปรนนิบัติ, การต้อนรับแขก, การช่วยเหลือ [Lex2]
 • (เซอ'วิง) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,อาหารที่บริการ,การช่วยเหลือ. adj. ใช้ในการบริการอาหาร [Hope]
 • /S ER1 V IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳvɪŋ/ [OALD]
  [serve]
 • รับใช้: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์ [Lex2]
 • รับใช้: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน [Lex2]
 • เสิร์ฟลูก[Lex2]
 • การเสิร์ฟลูก[Lex2]
 • (เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล, [Hope]
 • (vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้ [Nontri]
 • (vt) ให้,รับใช้,ปรนนิบัติ,เสิร์ฟ(ลูกเทนนิส),ช่วยเหลือ [Nontri]
 • /S ER1 V/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳv/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
four
 • สี่[Lex2]
 • จำนวนสี่[Lex2]
 • (ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว) [Hope]
 • (adj) สี่ [Nontri]
 • (n) สี่,เลขสี่,เครื่องยนตร์สี่สูบ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • (n) /f'ɔːr/ [OALD]
cheese
 • เนยแข็ง: ชีส [Lex2]
 • หนีไป[Lex2]
 • ขี้เปียก[Lex2]
 • (ชีซ) n. เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย,โชคไม่ดี [Hope]
 • (n) เนยแข็ง [Nontri]
 • /CH IY1 Z/ [CMU]
 • (n) /tʃ'iːz/ [OALD]
pizza
 • พิซซ่า[Lex2]
 • (พิท'ซะ) n.ขนมแบบยัดไส้ที่ทำด้วยแป้งอบและโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศ (แบบอิตาลี) [Hope]
 • /P IY1 T S AH0/ [CMU]
 • (n) /p'iːtsə/ [OALD]
tonight
 • คืนนี้: คืนวันนี้ [Lex2]
 • ในคืนนี้: ในคืนวันนี้ [Lex2]
 • (ทะไนทฺ') n.,adj. คืนนี้,คืนวันนี้. [Hope]
 • (adv) ในคืนนี้,ในค่ำคืนนี้ [Nontri]
 • (n) คืนนี้,ค่ำนี้ [Nontri]
 • /T AH0 N AY1 T/ [CMU]
 • /T UW0 N AY1 T/ [CMU]
 • (n) /t'ən'aɪt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top