ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) search ( S ER1 CH) all ( AO1 L) the ( DH AH0) children's ( CH IH1 L D R AH0 N Z) Facebook ( F EY1 S B UH2 K) pages ( P EY1 JH AH0 Z) for ( F AO1 R) unflattering ( AH0 N F L AE1 T ER0 IH0 NG) references ( R EH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z) to ( T UW1) me ( M IY1).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
search
 • ค้นหา: สืบเสาะ, ตรวจหา, ตรวจค้น, ตรวจสอบ, มองหา [Lex2]
 • สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์): เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล [Lex2]
 • การค้นหา: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจค้น, การตรวจจับ [Lex2]
 • การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์): การหาข้อมูล, ค้นคว้า [Lex2]
 • (เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน. ###SW. searchable adj. searchness ###S. probe [Hope]
 • (vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน [Nontri]
 • /S ER1 CH/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳtʃ/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
children's
 • /CH IH1 L D R AH0 N Z/ [CMU]
Facebook
 • /F EY1 S B UH2 K/ [CMU]
pages
 • /P EY1 JH AH0 Z/ [CMU]
 • /P EY1 JH IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪʤɪz/ [OALD]
  [page]
 • หน้ากระดาษ: หน้า, หน้าหนังสือ, แผ่น [Lex2]
 • เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย[Lex2]
 • เรียก: เรียกชื่อ, ขานชื่อ [Lex2]
 • (เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้ ###SW. pagehood n. pageship n. [Hope]
 • (n) หน้าหนังสือ,มหาดเล็ก,เด็กรับใช้ชาย [Nontri]
 • /P EY1 JH/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪʤ/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
unflattering
 • ไม่ประจบสอพลอ: ตรงไปตรงมา [Lex2]
 • (อันแฟลท'เทอริง) adj. ไม่ประจบสอพลอ,ตรงไปตรงมา,ไม่ผิดพลาด,แม่นยำ [Hope]
 • /AH0 N F L AE1 T ER0 IH0 NG/ [CMU]
references
 • /R EH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z/ [CMU]
 • /R EH1 F R AH0 N S IH0 Z/ [CMU]
 • (n) /r'ɛfrənsɪz/ [OALD]
  [reference]
 • การอ้างอิง: การอ้างถึง [Lex2]
 • เอกสารอ้างอิง: หนังสืออ้างอิง [Lex2]
 • หนังสือรับรอง[Lex2]
 • (เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง ###S. mention,source [Hope]
 • (n) ข้ออ้างอิง,การอ้างอิง,หนังสืออ้างอิง,หนังสืออุเทศ [Nontri]
 • /R EH1 F ER0 AH0 N S/ [CMU]
 • /R EH1 F R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /r'ɛfrəns/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top