ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) cross ( K R AO1 S) the ( DH AH0) room ( R UW1 M) to ( T UW1) the ( DH AH0) Intrinsic ( IH2 N T R IH1 N S IH0 K) Field ( F IY1 L D) Center ( S EH1 N T ER0). I ( AY1) find ( F AY1 N D) my ( M AY1) watch ( W AA1 CH).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
cross
 • กากบาท[Lex2]
 • การผสมข้ามพันธุ์: ลูกผสม [Lex2]
 • การผสมผสาน[Lex2]
 • ขัดขวาง: ต่อต้าน [Lex2]
 • ข้าม[Lex2]
 • ฉุนเฉียว: โกรธ [Lex2]
 • เตะบอลขวางสนาม[Lex2]
 • ทำให้มีอาณาเขตถึง[Lex2]
 • แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)[Lex2]
 • ผสมข้ามพันธุ์[Lex2]
 • มีอาณาเขตถึง[Lex2]
 • ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์)[Lex2]
 • (ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว [Hope]
 • (n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [Nontri]
 • (vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน [Nontri]
 • /K R AO1 S/ [CMU]
 • (v) /kr'ɒs/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
room
 • ที่ว่าง: ช่องว่าง, เนื้อที่ [Lex2]
 • ห้อง: ที่พัก [Lex2]
 • คนที่อยู่ในห้อง[Lex2]
 • โอกาส: ลู่ทาง, ช่องทาง [Lex2]
 • พักอาศัย[Lex2]
 • (รูม) n. ห้อง,ที่ว่าง,ที่พัก,ช่องว่าง,เนื้อที่,โอกาส, ###SW. rooms n. ที่พักอาศัย,คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่,พัก,พักอาศัย,อยู่ vt. ขอให้พัก,ขอให้พักอาศัย ###S. cubicle,chamber [Hope]
 • (n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก [Nontri]
 • /R UW1 M/ [CMU]
 • (v) /r'uːm/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
Intrinsic
 • เนื้อแท้: ในเนื้อหาที่แท้จริง [Lex2]
 • (อินทริน'ซิค,-เคิล) adj. ภายใน,ซึ่งอยู่ภายใน,เกี่ยวกับธรรมชาติของมัน. ###S. real,true [Hope]
 • (adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน [Nontri]
 • /IH2 N T R IH1 N S IH0 K/ [CMU]
 • (j) /'ɪntr'ɪnsɪk/ [OALD]
Field
 • ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ที่โล่ง, อาณาเขต [Lex2]
 • วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
 • รับลูกบอล: เก็บลูก, รับลูก [Lex2]
 • (ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต) ###S. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record) [Hope]
 • (n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก [Nontri]
 • /F IY1 L D/ [CMU]
 • (v) /f'iːld/ [OALD]
Center
 • กลาง[Lex2]
 • คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง[Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • ต้นเหตุ: ที่มา [Lex2]
 • ผู้เล่นในแดนกลาง[Lex2]
 • มุ่งความสนใจไปยัง[Lex2]
 • ศูนย์กลาง: ใจกลาง, แกนกลาง [Lex2]
 • ศูนย์การค้า[Lex2]
 • ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม[Lex2]
 • ศูนย์รวมความสนใจ: จุดสนใจ [Lex2]
 • ศูนย์รวมเซลล์ประสาท[Lex2]
 • สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม: ศูนย์รวม, ใจกลาง, จุดรวม, จุดศูนย์รวม, ที่รวม [Lex2]
 • อยู่ตรงกลาง: อยู่กึ่งกลาง [Lex2]
 • (เซน'เทอะ) n.,vi.,vt. ดูcentre [Hope]
 • (n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ตั้งอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่ [Nontri]
 • /S EH1 N T ER0/ [CMU]
 • /S EH1 N ER0/ [CMU]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /f'aɪnd/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
watch
 • นาฬิกาข้อมือ[Lex2]
 • การเฝ้าดู: การเฝ้าระวัง [Lex2]
 • ดู: คอยดู, เฝ้าดู [Lex2]
 • (วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง) ###S. guard,sentry,sentinel,look,observe [Hope]
 • (n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว [Nontri]
 • (vt) อยู่ยาม,คอย,เฝ้าดู,รอ,ระวังระไว,ตื่น [Nontri]
 • /W AA1 CH/ [CMU]
 • /W AO1 CH/ [CMU]
 • (v) /w'ɒtʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top