ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I'm ( AY1 M) now ( N AW1) showing ( SH OW1 IH0 NG) dozens ( D AH1 Z AH0 N Z) of ( AH1 V) entries ( EH1 N T R IY0 Z) from ( F R AH1 M) blog ( B L AO1 G) sites ( S AY1 T S) to ( T UW1) mainstream ( M EY1 N S T R IY2 M) press ( P R EH1 S).

 


  

 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
showing
 • การแสดง[Lex2]
 • (โช'อิง) n. การแสดง,การนำออกแสดง,การเผยให้เห็น,นิทรรศการ,การบรรยาย,ลักษณะภายนอก ###S. airing,display [Hope]
 • /SH OW1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒuɪŋ/ [OALD]
  [show]
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒu/ [OALD]
dozens
 • /D AH1 Z AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /d'ʌznz/ [OALD]
  [dozen]
 • เกี่ยวกับหนึ่งโหล: ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น [Lex2]
 • หนึ่งโหล: โหล, 12 ชิ้น [Lex2]
 • (ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen [Hope]
 • (n) โหล,จำนวน 12 [Nontri]
 • /D AH1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (n) /d'ʌzn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
entries
 • /EH1 N T R IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ɛntrɪz/ [OALD]
  [entry]
 • การกรอกข้อมูล: การบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ [Lex2]
 • การเข้า[Lex2]
 • คนที่เข้าแข่งขัน: สัตว์ที่เข้าแข่งขัน, สิ่งที่เข้าแข่งขัน [Lex2]
 • สิทธิในการเข้า[Lex2]
 • (เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ ###S. door,access [Hope]
 • (n) ทางเข้า,การเข้า,การลงทะเบียน,การจดบันทึก [Nontri]
 • /EH1 N T R IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛntriː/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
blog
 • เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้ [LongdoEN]
 • /B L AO1 G/ [CMU]
sites
 • /S AY1 T S/ [CMU]
 • (v) /s'aɪts/ [OALD]
  [site]
 • สถานที่ตั้ง: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์ [Lex2]
 • จัดตั้งขึ้นในสถานที่[Lex2]
 • (ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้. ###S. perch [Hope]
 • (n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (v) /s'aɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
mainstream
 • (เมน'สทรีม) n. ทางสำคัญ,ทางหลัก,แนวโน้มที่สำคัญ,แม่น้ำที่มีสาขา [Hope]
 • (n) ทางสำคัญ,ทางหลัก,หลักสำคัญ [Nontri]
 • /M EY1 N S T R IY2 M/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪnstriːm/ [OALD]
press
 • กด[Lex2]
 • คั้นน้ำผลไม้[Lex2]
 • รีดผ้า: รีดให้เรียบ [Lex2]
 • บีบอัด: บีบอัดให้เล็กลง [Lex2]
 • กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น [Lex2]
 • เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ[Lex2]
 • เรียกร้อง[Lex2]
 • การกด: การอัด, ความดัน [Lex2]
 • ฝูงชน: ความแออัดของฝูงชน [Lex2]
 • การเคลื่อนไหวของฝูงชน[Lex2]
 • เครื่องบีบอัด[Lex2]
 • หนังสือพิมพ์: นิตยสาร [Lex2]
 • นักข่าว: นักหนังสือพิมพ์ [Lex2]
 • แท่นพิมพ์: เครื่องพิมพ์ [Lex2]
 • การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ[Lex2]
 • เกณฑ์เข้าเป็นทหาร[Lex2]
 • การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร[Lex2]
 • (เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์ [Hope]
 • (n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์ [Nontri]
 • (vi) เร่งรีบ,เร่ง,เร่งรัด,รีบด่วน [Nontri]
 • (vt) กด,กดดัน,อัด,บีบคั้น,บีบ,บังคับ,เน้น [Nontri]
 • /P R EH1 S/ [CMU]
 • (v) /pr'ɛs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top