ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I'm ( AY1 M) not ( N AA1 T) even ( IY1 V IH0 N) sure ( SH UH1 R) they'll ( DH EH1 L) go up ( G OW1 AH1 P) top ( T AA1 P) when ( W EH1 N) we ( W IY1) run out of ( R AH1 N AW1 T AH1 V) the ( DH AH0) specimens ( S P EH1 S AH0 M AH0 N Z) we ( W IY1) have ( HH AE1 V).

 


  

 
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
even
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /'iːvn/ [OALD]
sure
 • แน่นอน: ไม่ต้องสงสัย, แน่ๆ [Lex2]
 • มั่นใจ: แน่ใจ, เชื่อมั่น [Lex2]
 • มั่นคง: ปลอดภัย [Lex2]
 • ไว้ใจได้: วางใจได้, เชื่อใจได้ [Lex2]
 • แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ): อย่างแน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย [Lex2]
 • (ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ, ###SW. sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ) [Hope]
 • (adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้ [Nontri]
 • /SH UH1 R/ [CMU]
 • (j) /ʃ'uəʳr/ [OALD]
they'll
 • คำย่อของ they will, they shall[Lex2]
 • (เธล) abbr. they are,they shall [Hope]
 • /DH EH1 L/ [CMU]
 • (v) /ðɛɪl/ [OALD]
go up
 • เคลื่อนขึ้นไปด้านบน (เช่น ปีนหรือเดินขึ้นไปด้านบน ควันลอยขึ้นข้างบน)[Lex2]
 • ก้าวไปข้างหน้า (ท่ามกลางฝูงชน)[Lex2]
 • เพิ่มขึ้น: สูงขึ้น [Lex2]
 • พอง: โป่ง [Lex2]
 • สร้างขึ้น: ก่อสร้าง, สร้าง [Lex2]
 • ระเบิด[Lex2]
 • ส่งเสียงดังยิ่งขึ้น[Lex2]
 • (ม่านบนเวที)เปิดเพื่อเริ่มการแสดง: (ม่าน)ยกสูงขึ้นเพื่อเริ่มการแสดง [Lex2]
 • เดินทางไป (สถานที่เรียนหรือที่สำคัญ)[Lex2]
 • ผ่านขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้น[Lex2]
 • มีค่ามากขึ้น[Lex2]
top
 • สุดยอด: เจ๋งเป้ง [Lex2]
 • จุดสูงสุด: ตำแหน่งสูงสุด [Lex2]
 • ด้านบน: พื้นผิวด้านบน [Lex2]
 • ฝา: ที่ปิด [Lex2]
 • เสื้อ (โดยเฉพาะของสตรี)[Lex2]
 • ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด[Lex2]
 • ส่วนที่ดีที่สุด[Lex2]
 • ส่วนเริ่มต้น[Lex2]
 • ส่วนบนสุดของศีรษะ[Lex2]
 • หลังคารถ[Lex2]
 • สูงที่สุด: ที่ระดับสูงสุด [Lex2]
 • ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด: ที่มีคุณภาพดีที่สุด [Lex2]
 • เสริมยอด: เพิ่มข้างหน้า [Lex2]
 • เด็ดยอด: ขลิบ, เล็ม [Lex2]
 • อยู่ในระดับต้นๆ[Lex2]
 • ไปจนถึงยอด[Lex2]
 • ลูกข่าง: ไม้หมุน [Lex2]
 • (ทอพ) n. ส่วนบน,ยอด,บน,มุมบน,ข้างบน,ด้านบน,หลังคา,ฝา,ประทุน,หัว,ส่วนแรกสุด adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ,เพิ่ม,ติดตาม,ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน,ยอด,สูงสุดยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,ชั้นนำ,หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ,มีชัยชนะ [Hope]
 • (adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม [Nontri]
 • (adv) อยู่เหนือ,อยู่บนยอด,ต่อยอด,เด็ดยอด [Nontri]
 • (n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ [Nontri]
 • /T AA1 P/ [CMU]
 • /T AO1 P/ [CMU]
 • (v) /t'ɒp/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
run out of
 • วิ่งออกจาก[Lex2]
 • (ของเหลว) ไหลออกจาก[Lex2]
 • ขู่/บังคับให้ออกจาก[Lex2]
 • ไม่มีสำรอง: ขาดแคลน [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
specimens
 • /S P EH1 S AH0 M AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /sp'ɛsɪmɪnz/ [OALD]
  [specimen]
 • ตัวอย่าง: ตัวอย่างสำหรับทดสอบ [Lex2]
 • (สเพส'ซะเมิน) n. ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์,ประเภทประหลาด. ###S. example [Hope]
 • (n) อุทาหรณ์,ตัวอย่าง,แบบอย่าง [Nontri]
 • /S P EH1 S AH0 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /sp'ɛsɪmɪn/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top