ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Healers ( HH IY1 L ER0 Z)... Warriors ( W AO1 R IY0 ER0 Z)...

 


  

 
Healers
  [healer]
 • /HH IY1 L ER0/ [CMU]
 • (n) /h'iːlər/ [OALD]
 • /HH IY1 L ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /h'iːləz/ [OALD]
Warriors
  [warrior]
 • นักรบในสงคราม: ผู้เชี่ยวชาญการรบ [Lex2]
 • (วอ'ริเออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เชี่ยวชาญการรบ,ผู้มีความกล้าหาญมาก ###S. fighter,soldier,combatant [Hope]
 • (n) นักรบ,ทหาร [Nontri]
 • /W AO1 R IY0 ER0/ [CMU]
 • /W AO1 R Y ER0/ [CMU]
 • (n) /w'ɒrɪəʳr/ [OALD]
 • /W AO1 R IY0 ER0 Z/ [CMU]
 • /W AO1 R Y ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /w'ɒrɪəʳz/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top