ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

He ( HH IY1) rambled ( R AE1 M B AH0 L D) hither ( HH IH1 DH ER0) and ( AH0 N D) thither .

 


  

 
He
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
rambled
 • /R AE1 M B AH0 L D/ [CMU]
 • (v) /r'æmbld/ [OALD]
  [ramble]
 • เดินเที่ยว: เดินเล่น [Lex2]
 • คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย[Lex2]
 • เลื้อยไปทั่ว: ขึ้นเปะปะ [Lex2]
 • (แรม'เบิล) vi. เดินเที่ยว,เดินเตร่,เดินเล่น,ท่องเที่ยว,คุยเรื่อยเปื่อย,เขียนเรื่อยเปื่อย,ขึ้นเปะปะ,เลื้อยไปทั่ว ###S. wander,stroll,stray [Hope]
 • (n) การเลื้อย,การเดินเล่น,การเดินเตร่,การพูดเรื่อยเปื่อย [Nontri]
 • (vi) เดินเล่น,เที่ยวไป,วกวน,เลื้อย,พูดเรื่อยเปื่อย [Nontri]
 • /R AE1 M B AH0 L/ [CMU]
 • (v) /r'æmbl/ [OALD]
hither
 • ที่นี่ (ภาษาโบราณ): ตรงนี้ [Lex2]
 • (ฮิท'เธอะ) adv. มาที่นี้ Phr. (hither and thither ที่โน่นและที่นี่,ที่ต่าง ๆ) ###SW. Phr. (hither and yon ไปยังที่อื่น ๆ ไปหลายที่) adj. ที่นี้,ที่ใกล้เคียง [Hope]
 • (adv) ยังที่นี้,มาที่นี้ [Nontri]
 • /HH IH1 DH ER0/ [CMU]
 • (a) /h'ɪðər/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
thither
 • ไปยังที่นั่น[Lex2]
 • ไกลออกไป[Lex2]
 • (ธิธ'เธอะ) adv. ที่นั่น,ไปยังที่นั่น adj. ด้านอื่น,ไกลออกไป [Hope]
 • (adv) ไปยังที่นั้น,ไปที่นั่น [Nontri]
 • (a) /ð'ɪðər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top