ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

God ( G AA1 D), Tom ( T AA1 M).

 


  

 
God
  • พระเจ้า: พระผู้เป็นเจ้า, พระเป็นเจ้า, เทวดา [Lex2]
  • (กอด) n. พระเจ้า,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ interj. คำอุทาน ###S. divinity,deity [Hope]
  • (n) พระเจ้า,พระผู้เป็นเจ้า,เทวดา,เทพเจ้า,ผู้วิเศษ [Nontri]
  • /G AA1 D/ [CMU]
  • (n) /g'ɒd/ [OALD]
Tom
  • โสเภณี (ที่ยืนขายตัวตามถนน)[Lex2]
  • ###SW. tom (ทอม'ทอม) n. กลองอินเดียแดง,กลองยาว,กลองตะโพน,เสียงกลองซ้ำ ๆ ที่น่าเบื่อ. ###S. tam-tam [Hope]
  • /T AA1 M/ [CMU]
  • (n) /t'ɒm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top