ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Geh hin ,

Boulot !

 


  

 
hin
  • โน่น (ทิศทางจากตรงนี้ไป) [LongdoDE]
  • |คำบอกทิศทาง + hin| ทางนั้น, ที่นั่น (ใช้บ่งทิศทางของสถานที่ที่หมายถึง) เช่น nach rechts hin ทางขวานั่น [LongdoDE]
  • |คำบอกช่วงเวลา + hin| ถึงตอนนั้น (ใช้บ่งช่วงเวลาเฉพาะที่หมายถึง) เช่น Es wird gegen Mittag hin warm. อากาศจะร้อนถึงช่วงกลางวันนั่น [LongdoDE]
Boulot
  • |m| งาน [LongdoFR]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top