ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Fili ,

Kili ,

look after ( L UH1 K AE1 F T ER0) the ( DH AH0) ponies ( P OW1 N IY0 Z). Make sure ( M EY1 K SH UH1 R) you ( Y UW1) stay with ( S T EY1 W IH1 DH) them ( DH EH1 M).

 


  

 
look after
 • เฝ้าดู: มองตามหลัง [Lex2]
 • ดูแล: รับผิดชอบต่อ [Lex2]
 • ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ดูแล: เลี้ยงดู [Lex2]
 • สนใจ[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
ponies
 • /P OW1 N IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /p'ɒunɪz/ [OALD]
  [pony]
 • ม้าพันธุ์เล็ก[Lex2]
 • เหล้าแก้วเล็ก[Lex2]
 • เครื่องดื่มขวดเล็ก[Lex2]
 • 25 ฟรังค์[Lex2]
 • (โพ'นี) n. ม้าขนาดเล็ก,ม้าพันธุ์เล็ก [Hope]
 • (n) ลูกม้า [Nontri]
 • /P OW1 N IY2/ [CMU]
 • (n) /p'ɒuniː/ [OALD]
Make sure
 • มั่นใจ: แน่ใจ [Lex2]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
stay with
 • ทำงานกับ[Lex2]
 • เป็นแขกรับเชิญของ[Lex2]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top