ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Ein ( AY1 N) Rechenbrett zum Addieren und ( AH1 N D) Subtrahieren .

 


  

 
Ein
  • หนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง [LongdoDE]
  • /AY1 N/ [CMU]
Rechenbrett
  • |das, pl. Rechenbretter| ลูกคิด เช่น Als der einfachste »Computer« unserer Geschichte kann das Rechenbrett betrachtet werden. [LongdoDE]
zum
  • ไปสู่, เพื่อ [LongdoDE]
und
  • และ [LongdoDE]
  • /AH1 N D/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top