ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Driver's ( D R AY1 V ER0 Z) license ( L AY1 S AH0 N S).

 


  

 
Driver's
  • /D R AY1 V ER0 Z/ [CMU]
license
  • การอนุญาต[Lex2]
  • ใบอนุญาต[Lex2]
  • เสรีภาพ: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง [Lex2]
  • อนุญาต: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ [Lex2]
  • (ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ. ###SW. licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence ###S. permit [Hope]
  • (n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ [Nontri]
  • (vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต [Nontri]
  • /L AY1 S AH0 N S/ [CMU]
  • (v) /l'aɪsns/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top