ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

By ( B AY1) which ( W IH1 CH) I ( AY1) mean ( M IY1 N) a ( AH0) bespoke suit ( S UW1 T). Never ( N EH1 V ER0) off ( AO1 F) the ( DH AH0) peg ( P EH1 G).

 


  

 
By
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
which
 • สิ่งที่: อันที่, อันซึ่ง [Lex2]
 • อันไหน: สิ่งไหน [Lex2]
 • (วิชฺ) pron. อันไหน,อันซึ่ง,ส่วนไหน,ที่ซึ่ง,adj. อันไหน,ส่วนไหน,ที่กล่าวถึงมาก่อน [Hope]
 • (adj) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ไหน,คนไหน [Nontri]
 • (pro) อันไหน,ซึ่ง,อันที่,ที่,อันซึ่ง,ส่วนไหน [Nontri]
 • /W IH1 CH/ [CMU]
 • /HH W IH1 CH/ [CMU]
 • (j) /wɪtʃ/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
mean
 • หมายความว่า: แปลว่า, แสดงว่า [Lex2]
 • มีเจตนา: ตั้งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
 • ตั้งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
 • มีความหมายต่อ: มีความสำคัญต่อ [Lex2]
 • ใจร้าย: ใจดำ, โหดร้าย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
 • ทรุดโทรม: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม [Lex2]
 • ค่าเฉลี่ย: ตัวกลาง, มัชฌิม [Lex2]
 • (มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย [Hope]
 • /M IY1 N/ [CMU]
 • (v) /m'iːn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
bespoke
 • ซึ่งทำตามความต้องการลูกค้า[Lex2]
 • (บิสโพค') กริยาช่อง 3 ของ bespeak adj. ทำตามที่ลูกค้าสั่ง,ทำโดยเฉพาะ,ซึ่งหมั้นไว้แล้ว ###S. custom-made [Hope]
 • (v) /b'ɪsp'ɒuk/ [OALD]
  [bespeak]
 • (บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง ###S. indicate ###A. negate [Hope]
 • (vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา [Nontri]
 • /B IH0 S P IY1 K/ [CMU]
 • (v) /b'ɪsp'iːk/ [OALD]
suit
 • ชุดเสื้อผ้า: เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน [Lex2]
 • ชุดไพ่สำรับเดียวกัน[Lex2]
 • การฟ้องร้องคดี: คดี, ฎีกา [Lex2]
 • คำร้อง: คำร้องเรียน, การขอร้อง [Lex2]
 • การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ): การขอแต่งงาน, การขอความรัก [Lex2]
 • ทำให้เหมาะสม: ทำให้เหมาะกับ [Lex2]
 • เหมาะสมกัน: เหมาะกับ [Lex2]
 • (ซูท) n. คำร้อง,คำขอร้อง,การขอร้อง,การขอแต่งงาน,การเกี้ยวพาราสี,การฟ้องร้อง,การฟ้องร้องคดี,คดี,ฎีกา,ชุดเสื้อผ้า,ชุด,ชุดไพ่ดอกสีเดียวกัน,ผู้ติดตาม. vt.,vi. ทำให้เหมาะกับ,เหมาะสม,จัดให้มีชุดเสื้อผ้าหรืออื่น ๆ [Hope]
 • (n) คดีความ,คำขอร้อง,หน้าไพ่,เสื้อผ้าทั้งชุด,การเกี้ยว [Nontri]
 • (vt) ทำให้พอใจ,ทำให้เหมาะสม,ทำให้เข้าชุดกัน [Nontri]
 • /S UW1 T/ [CMU]
 • (v) /s'uːt/ [OALD]
Never
 • ไม่มีทาง: ไม่อย่างเด็ดขาด, ไม่เลย, ไม่อย่างแน่นอน [Lex2]
 • (เนฟ'เวอะ) adv. ไม่เคย ###S. not ever [Hope]
 • (adv) ไม่เคย,ไม่เลย,ไม่แน่นอน,ไม่เป็นอันขาด [Nontri]
 • /N EH1 V ER0/ [CMU]
 • (a) /n'ɛvər/ [OALD]
off
 • ออกจาก[Lex2]
 • ไม่ทำงาน: หยุดงาน [Lex2]
 • ลดลงจาก[Lex2]
 • เอาออก: แยกออกมาจาก, หักออก [Lex2]
 • ตาย[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น [Hope]
 • (adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น [Nontri]
 • (pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด [Nontri]
 • /AO1 F/ [CMU]
 • (j) /ɒf/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
peg
 • ตอกหมุด: ตรึง, ติดหมุด [Lex2]
 • จำแนก: แยกแยะ [Lex2]
 • ขว้าง[Lex2]
 • หมุด: เข็มหมุด, ตะปู, สิ่งที่ใช้ยึดให้อยู่กับที่ [Lex2]
 • รอยตอก: รอยบาก [Lex2]
 • ขา (ขาจริงของคนและขาที่ทำด้วยไม้)[Lex2]
 • ตะขอ (สำหรับแขวนเสื้อ)[Lex2]
 • (เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม [Hope]
 • (n) ขอ,เดือย,หมุด,หลัก,จุกไม้,แขน [Nontri]
 • (vt) ตรึงไว้,ตอกติด [Nontri]
 • /P EH1 G/ [CMU]
 • (n) /p'ɛg/ [OALD]
 • (v) /p'ɛg/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top