ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

But ( B AH1 T) now ( N AW1),

the ( DH AH0) first ( F ER1 S T) intruder ( IH2 N T R UW1 D ER0) to ( T UW1) be ( B IY1) a ( AH0) former ( F AO1 R M ER0) cast ( K AE1 S T) member ( M EH1 M B ER0).

 


  

 
But
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
first
 • ที่หนึ่ง: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง [Lex2]
 • อย่างแรก: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก [Lex2]
 • คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง[Lex2]
 • (เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ. [Hope]
 • (adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น [Nontri]
 • (adv) เป็นครั้งแรก,ที่หนึ่ง,ก่อน,เป็นอันดับแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • (n) ตอนแรก,ชั้นหนึ่ง,วันที่หนึ่ง,ประการแรก,อันดับหนึ่ง [Nontri]
 • /F ER1 S T/ [CMU]
 • (n) /f'ɜːʳst/ [OALD]
intruder
 • (n) ผู้บุกรุก,ผู้ก้าวร้าว,ผู้ก้าวก่าย [Nontri]
 • /IH2 N T R UW1 D ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɪntr'uːdər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
former
 • ก่อน: ก่อนหน้านี้ [Lex2]
 • (ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ [Hope]
 • (adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน [Nontri]
 • (n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก [Nontri]
 • /F AO1 R M ER0/ [CMU]
 • (j) /f'ɔːmər/ [OALD]
cast
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การทำนาย[Lex2]
 • การโยน: การขว้าง [Lex2]
 • คำนวณ[Lex2]
 • จับฉลาก[Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, แบบ [Lex2]
 • โชคชะตา[Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • ทิ้ง[Lex2]
 • มองตรงไปยัง[Lex2]
 • โยน: ขว้าง [Lex2]
 • เลือกตัวละคร[Lex2]
 • สิ่งที่ได้จากการหลอม[Lex2]
 • สิ่งภายนอก[Lex2]
 • หลอม[Lex2]
 • (คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ [Nontri]
 • (vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก [Nontri]
 • /K AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /k'aːst/ [OALD]
member
 • สมาชิก (คำย่อคือ mem): ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • สมาชิก [LongdoEN]
 • (เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน, [Hope]
 • (n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ [Nontri]
 • /M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛmbər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top