ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Bump up ( B AH1 M P AH1 P) the ( DH AH0) square ( S K W EH1 R) footage ( F UH1 T IH0 JH). Make ( M EY1 K) this ( DH IH1 S) a ( AH0) blanket ( B L AE1 NG K AH0 T) fort ( F AO1 R T) for ( F AO1 R) men ( M EH1 N). Babu ( B AA0 B UW1)-gabku boo ( B UW1)-gee ( JH IY1).... babu ( B AA0 B UW1)-jabbu -babu ( B AA0 B UW1)-bee ( B IY1).

 


  

 
Bump up
 • เพิ่ม (คำไม่เป็นทางการ): ทำให้เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • เลื่อนตำแหน่ง (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
square
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส: จัตุรัส [Lex2]
 • แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[Lex2]
 • ลานกว้าง: ลานสี่เหลี่ยม [Lex2]
 • ตึกที่มีถนนสี่ด้าน[Lex2]
 • ผลที่ได้จากกำลังสอง: ผลคูณยกกำลังสอง [Lex2]
 • ไม้ฉากของช่างไม้[Lex2]
 • เป็นสี่เหลี่ยม: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน [Lex2]
 • ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • ยกกำลังสอง[Lex2]
 • ปรับให้ตรง: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง [Lex2]
 • อย่างตั้งฉาก[Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ): อย่างซื่อตรง [Lex2]
 • (สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง [Hope]
 • (adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ [Nontri]
 • /S K W EH1 R/ [CMU]
 • (v) /skw'ɛəʳr/ [OALD]
footage
 • /F UH1 T IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /f'utɪʤ/ [OALD]
Make
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
blanket
 • ผ้าห่ม: ผ้าผวย, ผ้านวม [Lex2]
 • สิ่งที่ปกคลุม[Lex2]
 • ครอบคลุม: กว้าง [Lex2]
 • ปกคลุม: ห่ม, คลุม [Lex2]
 • (แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม ###S. coverlet,cover,robe [Hope]
 • (n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม [Nontri]
 • (vt) ปกคลุม,ห่ม,คลุม [Nontri]
 • /B L AE1 NG K AH0 T/ [CMU]
 • /B L AE1 NG K IH0 T/ [CMU]
 • (v) /bl'æŋkɪt/ [OALD]
fort
 • ป้อมปราการ[Lex2]
 • (ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย [Hope]
 • (n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม [Nontri]
 • /F AO1 R T/ [CMU]
 • (n) /f'ɔːt/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
men
 • คำนามพหูพจน์ของ man: ผู้ชาย [Lex2]
 • (เมน) n. พหูพจน์ของ man [Hope]
 • (n) pl ของ man [Nontri]
 • /M EH1 N/ [CMU]
 • (n) /m'ɛn/ [OALD]
  [man]
 • ผู้ชาย: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย [Lex2]
 • มนุษย์: มนุษยชาติ, คน [Lex2]
 • คนงานชาย: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย [Lex2]
 • ทหารชาย[Lex2]
 • สามี (คำสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
 • คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง): คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย [Lex2]
 • เข้าประจำที่: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง [Lex2]
 • จัดกำลังคน: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน [Lex2]
 • คนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร [LongdoDE]
 • |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก [LongdoDE]
 • (แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men [Hope]
 • (n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร [Nontri]
 • (vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /M AE1 N/ [CMU]
 • (v) /m'æn/ [OALD]
Babu
 • นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr ในภาษาอังกฤษ)[Lex2]
 • (บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย ###S. baboo,Sir,Mr. [Hope]
 • /B AA0 B UW1/ [CMU]
 • (n) /b'aːbuː/ [OALD]
boo
 • เสียงร้องแสดงความตกใจหรือประหลาดใจ[Lex2]
 • (บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว [Hope]
 • /B UW1/ [CMU]
 • (v) /b'uː/ [OALD]
gee
 • คำอุทานแสดงความประหลาดใจ[Lex2]
 • คำร้องสั่งม้าหรือวัวให้เลี้ยวขวา[Lex2]
 • เลี้ยวขวา: เบี่ยงไปทางขวา [Lex2]
 • เหล้า: สุรา [Lex2]
 • ว้าว (คำย่อของ Jesus!): วุ้ย, อุ๊ย [Lex2]
 • (จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา [Hope]
 • /JH IY1/ [CMU]
 • (uh) /ʤ'iː/ [OALD]
bee
 • ผึ้ง: ภมร [Lex2]
 • การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน: งานสังสรรค์ [Lex2]
 • (บี) n. ผึ้ง,งานสังสรรค์,กวี,ความคิดที่แปลก [Hope]
 • (n) ผึ้ง,แมลงภู่ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • (n) /b'iː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top