ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Bowlers ( B OW1 L ER0 Z) don't ( D OW1 N T) expect ( IH0 K S P EH1 K T) miracles ( M IH1 R AH0 K AH0 L Z).

 


  

 
Bowlers
  [bowler]
 • หมวกทรงกลมสีดำมีขอบโค้ง[Lex2]
 • ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตี (กีฬาคริกเก็ต)[Lex2]
 • (โบ'เลอะ) n. ค คนเล่นโบว์ลิ่ง,คนขว้างลูก, [Hope]
 • /B OW1 L ER0/ [CMU]
 • (n) /b'ɒulər/ [OALD]
 • /B OW1 L ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /b'ɒuləz/ [OALD]
don't
 • ไม่ (คำย่อของ do not)[Lex2]
 • (โดนทฺ) do not ###SW. don'ts n.,pl. ข้อห้าม,เรื่องต้องห้าม [Hope]
 • /D OW1 N T/ [CMU]
 • /D OW1 N/ [CMU]
 • (v) /dɒunt/ [OALD]
expect
 • คาดว่า: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า [Lex2]
 • ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ): ท้อง, ตั้งท้อง [Lex2]
 • (อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์. ###SW. expectable adj. expectably adv. [Hope]
 • (vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า [Nontri]
 • /IH0 K S P EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /'ɪksp'ɛkt/ [OALD]
miracles
 • /M IH1 R AH0 K AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /m'ɪrəklz/ [OALD]
  [miracle]
 • เรื่องมหัศจรรย์: สิ่งประหลาด, เหตุอัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร [Lex2]
 • (มี'ระเคิล) n. เรื่องอัศจรรย์,ความอัศจรรย์ ###S. wonder [Hope]
 • (n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ [Nontri]
 • /M IH1 R AH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) /m'ɪrəkl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top