ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

At ( AE1 T) his ( HH IH1 Z) final ( F AY1 N AH0 L) exam ( IH0 G Z AE1 M), Bob ( B AA1 B) was ( W AA1 Z) really ( R IH1 L IY0) put through ( P UH1 T TH R UW1) the ( DH AH0) wringer ( R IH1 NG ER0); the ( DH AH0) test ( T EH1 S T) covered ( K AH1 V ER0 D) everything ( EH1 V R IY0 TH IH2 NG) that ( DH AE1 T) was in ( W AA1 Z IH0 N) the ( DH AH0) course ( K AO1 R S).

 


  

 
At
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
final
 • สุดท้าย[Lex2]
 • ที่สิ้นสุด: ขั้นสุดท้าย [Lex2]
 • (ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ [Hope]
 • (adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย [Nontri]
 • (n) ขั้นท้าย,ตอนจบ,ฉากสุดท้าย,อวสาน [Nontri]
 • /F AY1 N AH0 L/ [CMU]
 • (n) /f'aɪnl/ [OALD]
exam
 • การสอบ: การทดสอบ [Lex2]
 • (อิกแซม') n. ดูexamination [Hope]
 • /IH0 G Z AE1 M/ [CMU]
 • (n) /'ɪgz'æm/ [OALD]
Bob
 • ผงกหัว[Lex2]
 • สิ่งที่ห้อยอยู่และเด้งขึ้นเด้งลงเช่น ปอยผม[Lex2]
 • การผงกศีรษะ[Lex2]
 • ผลุบๆ โผล่ๆในน้ำ[Lex2]
 • เคาะเบาๆ เร็วๆ[Lex2]
 • ผงกศีรษะ[Lex2]
 • ผมทรงสั้นที่ตัดตรงแค่คาง: ทรงผมแบบหนึ่ง, ผมบ๊อบ [Lex2]
 • ตัด(ผมคน, หางม้า)ให้สั้น[Lex2]
 • สิ่งที่ถูกตัดให้สั้นเช่น หางม้า หูสุนัข[Lex2]
 • การศัลยกรรมจมูก (ภาษาไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • หนึ่งชิลลิ่ง (คำไม่เป็นทางการ): สิบสองเพนนี [Lex2]
 • เหรียญชิลลิง[Lex2]
 • 5 เพนนี[Lex2]
 • ไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ: ไปแป๊บเดียว, ไปเดี๋ยวเดียว [Lex2]
 • (บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น [Hope]
 • (n) การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,การตัดผมสั้น,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง [Nontri]
 • (vt) ผงกศีรษะ,โดดขึ้นลง,ผลุบโผล่,ตีเบาๆ,ตัดให้สั้น [Nontri]
 • /B AA1 B/ [CMU]
 • (n) /b'ɒb/ [OALD]
 • (v) /b'ɒb/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
really
 • โดยแท้จริง: โดยแท้, โดยความเป็นจริง [Lex2]
 • (เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ ###S. truly,genuinely,verily,quite [Hope]
 • (adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ [Nontri]
 • /R IH1 L IY0/ [CMU]
 • /R IY1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /r'ɪəʳliː/ [OALD]
put through
 • ทำให้สมบูรณ์: ทำให้สำเร็จ [Lex2]
 • โทรศัพท์ติดต่อ[Lex2]
 • ทำให้สอบผ่าน: ทำให้ผ่าน [Lex2]
 • ทำให้ผ่าน (กฎหมาย, ร่างกฎหมาย)[Lex2]
 • ทำให้ทรมานจาก[Lex2]
 • ฝึกสัตว์ให้แสดง[Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
wringer
 • เครื่องบิด: เครื่องคั้น [Lex2]
 • (ริง'เกอะ) n. ผู้บิด,ผู้บีบ,ผู้รีด,ผู้คั้น,ผู้ขัน,ผู้ขู่เข็ญ,ผู้ขูดรีด,เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,เครื่องรีด [Hope]
 • (n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด [Nontri]
 • /R IH1 NG ER0/ [CMU]
 • (n) /r'ɪŋər/ [OALD]
test
 • การทดสอบ: การตรวจสอบ [Lex2]
 • วิธีที่ใช้ในการทดสอบ[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่พิสูจน์คุณสมบัติของบุคคล: เหตุการณ์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์บุคคล [Lex2]
 • แบบทดสอบ: ข้อสอบ, คำถามหรือปัญหาที่ใช้ในการทดสอบ [Lex2]
 • ตรวจสอบ: ทดสอบ [Lex2]
 • การทดสอบ, การสอบ [LongdoEN]
 • (เทสทฺ) vt.,vi.,n. (การ,ส่ง) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพิสูจน์,สำรวจ. ###SW. testability n. testable adj. testingly adv. [Hope]
 • (n) การทดลอง,การสำรวจ,การสอบ,การพิสูจน์ [Nontri]
 • (vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบ [Nontri]
 • /T EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /t'ɛst/ [OALD]
covered
 • ที่คลุมหน้าไว้[Lex2]
 • /K AH1 V ER0 D/ [CMU]
 • (v) /k'ʌvəd/ [OALD]
  [cover]
 • คลุม: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม [Lex2]
 • แต่งกาย: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า [Lex2]
 • ทำงานแทน[Lex2]
 • ที่บังตา: ที่บัง [Lex2]
 • ปกป้อง: คุ้มกัน [Lex2]
 • ปกหนังสือ[Lex2]
 • ปิดบัง: ซ่อนเร้น [Lex2]
 • ปู: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย [Lex2]
 • ผ้าคลุม: ผ้าห่ม [Lex2]
 • ฝา: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด [Lex2]
 • ฟักไข่: กกไข่ [Lex2]
 • รวมถึง: คลอบคลุมถึง [Lex2]
 • สถานที่ซ่อน[Lex2]
 • สิ่งที่ปกป้อง[Lex2]
 • สิ่งป้องกันการกระแทก[Lex2]
 • ห่ม: ใส่เสื้อผ้าให้, คลุมเสื้อผ้าให้ [Lex2]
 • ให้ข่าว: สืบข่าวสำหรับน.ส.พ. [Lex2]
 • (คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก, [Hope]
 • (n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน [Nontri]
 • (vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่) [Nontri]
 • /K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) /k'ʌvər/ [OALD]
everything
 • ทุกสิ่งทุกอย่าง[Lex2]
 • สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด: คนที่สำคัญที่สุด [Lex2]
 • (n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (prp) /'ɛvrɪthɪŋ/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
was in
  [be in]
 • เข้าที่[Lex2]
 • อยู่บ้านหรือที่ทำงาน[Lex2]
 • มาถึง: เข้ามาถึง [Lex2]
 • ได้รับ: (ผล)ออกมา [Lex2]
 • ได้รับเลือกตั้ง[Lex2]
 • กำลังเป็นที่นิยม: ทันสมัย [Lex2]
 • เผาไหม้: ไหม้, ติดไฟ, ลุกไหม้ [Lex2]
 • เก็บเกี่ยว (พืชผล)[Lex2]
 • ยังคงอยู่ใน (สถานที่หรือช่วงเวลา)[Lex2]
 • ทำงานเกี่ยวกับ: อยู่ในวงการ [Lex2]
 • มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข): เป็นจริง [Lex2]
course
 • ช่วงเวลา[Lex2]
 • ท่องเที่ยวไป[Lex2]
 • แนวทางปฏิบัติ: แนวความคิด, แนวคิด [Lex2]
 • ลำดับของเหตุการณ์[Lex2]
 • วิ่งอย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • เส้นทาง: แนวทาง, วิถีทาง [Lex2]
 • หลักสูตร: วิชา, กระบวนวิชา [Lex2]
 • อาหารจานหนึ่ง: จานหนึ่ง, ชุดหนึ่ง (อาหาร) [Lex2]
 • n.f. การวิ่ง, การวิ่งแข่งขัน(กีฬา), การแข่งม้า (หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น กระต่าย) [LongdoFR]
 • (คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่ [Hope]
 • (n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง [Nontri]
 • (vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง [Nontri]
 • /K AO1 R S/ [CMU]
 • (v) /k'ɔːs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top