ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AH0 N D) without further ado ( W IH0 TH AW1 T F ER1 DH ER0 AH0 D UW1) our ( AW1 ER0) town's ( T AW1 N Z) hero ( HH IH1 R OW0) and ( AH0 N D) my ( M AY1) metaphorical ( M EH2 T AH0 F AO1 R IH0 K AH0 L) son ( S AH1 N) Flint ( F L IH1 N T) Lockwood ( L AA1 K W UH2 D).

 


  

 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
without further ado
 • ไม่ต้องพูดต่อ: ไม่พูดแล้ว, จบ [Lex2]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
town's
 • /T AW1 N Z/ [CMU]
hero
 • วีรบุรุษ[Lex2]
 • อาหารชนิดหนึ่งประกอบด้วยเนื้อ เนยแข็ง มะเขือเทศ หัวหอม และกะหล่ำปลี บนขนมปัง[Lex2]
 • (ฮี'โร) n. วีรบุรุษ,คนเก่ง,พระเอก ###S. champion [Hope]
 • (n) วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ [Nontri]
 • /HH IH1 R OW0/ [CMU]
 • /HH IY1 R OW0/ [CMU]
 • (n) /h'ɪəʳrɒu/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
metaphorical
 • เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา[Lex2]
 • (adj) เชิงเปรียบเทียบ,เชิงอุปมาอุปไมย [Nontri]
 • /M EH2 T AH0 F AO1 R IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /mˌɛtəf'ɒrɪkl/ [OALD]
son
 • คำเรียกผู้ชาย[Lex2]
 • ลูกชาย: บุตรชาย [Lex2]
 • (ซัน) n. บุตรชาย,คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย,The Son พระเยซูคริสต์. [Hope]
 • (n) ลูกชาย,บุตรชาย,โอรส [Nontri]
 • /S AH1 N/ [CMU]
 • (n) /s'ʌn/ [OALD]
Flint
 • หินเหล็กไฟ: หินไฟ [Lex2]
 • หินที่ใช้เป็นเครื่องมือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์[Lex2]
 • (ฟลินทฺ) n. หินไฟ,หินเหล็กไฟ vt. จัดให้มีหินไฟ [Hope]
 • (n) หินเหล็กไฟ [Nontri]
 • /F L IH1 N T/ [CMU]
 • (n) /fl'ɪnt/ [OALD]
Lockwood
 • /L AA1 K W UH2 D/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top