ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AH0 N D) its ( IH1 T S) applications ( AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z) and ( AH0 N D) patents ( P AE1 T AH0 N T S).

 


  

 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
applications
 • /AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /ˌæplɪk'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [application]
 • การขอ[Lex2]
 • การใช้: การประยุกต์ใช้ [Lex2]
 • การทา[Lex2]
 • ความสัมพันธ์กัน: ความเกี่ยวข้อง [Lex2]
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • (แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ###S. administration,utility, request [Hope]
 • (n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง [Nontri]
 • /AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌæplɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
patents
 • /P AE1 T AH0 N T S/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪtnts/ [OALD]
  [patent]
 • สิทธิบัตร: เอกสารสิทธิ์ [Lex2]
 • จดสิทธิบัตร: ได้รับสิทธิบัตร [Lex2]
 • ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร: เกี่ยวกับสิทธิบัตร [Lex2]
 • ที่แพร่ขยาย[Lex2]
 • ซึ่งเปิดโล่ง: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย [Lex2]
 • (แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว ###SW. patentability n. [Hope]
 • (n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ [Nontri]
 • (vt) ได้สิทธิบัตร,จดทะเบียน,ให้สิทธิบัตร [Nontri]
 • /P AE1 T AH0 N T/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪtnt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top