ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Although ( AO2 L DH OW1) they ( DH EY1) pay ( P EY1) lip ( L IH1 P) service ( S ER1 V AH0 S) to ( T UW1) the ( DH AH0) idea ( AY0 D IY1 AH0) of ( AH1 V) affirmative ( AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V) action ( AE1 K SH AH0 N), in ( IH0 N) reality ( R IY2 AE1 L AH0 T IY2) very ( V EH1 R IY0) few ( F Y UW1) minorities ( M AY0 N AO1 R AH0 T IY0 Z) get ( G EH1 T) hired ( HH AY1 ER0 D).

 


  

 
Although
 • ถึงแม้ว่า: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่ [Lex2]
 • (ออล' โธ) conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม ###S. though, even though [Hope]
 • (con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม [Nontri]
 • /AO2 L DH OW1/ [CMU]
 • (cc) /'ɔːlð'ɒu/ [OALD]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
pay
 • จ่าย: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง [Lex2]
 • สนใจ: เอาใจใส่ [Lex2]
 • ให้ความคิดเห็น[Lex2]
 • ชดใช้: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น [Lex2]
 • ค่าแรง: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้ [Lex2]
 • การจ่ายเงิน[Lex2]
 • (เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. ###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]
 • (n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน [Nontri]
 • (vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้ [Nontri]
 • /P EY1/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪ/ [OALD]
lip
 • ขอบ: ริม [Lex2]
 • คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง)[Lex2]
 • ที่เกี่ยวกับริมฝีปาก[Lex2]
 • เปล่งเสียงอย่างนุ่มนวล[Lex2]
 • เป่า (ใช้กับเครื่องดนตรี)[Lex2]
 • ริมฝีปาก[Lex2]
 • เอาริมฝีปากแตะ: แตะ [Lex2]
 • พฤติกรรมหยาบคาย[Lex2]
 • (ลิพ) n. ฝีปาก,สิ่งหรือส่วนที่คล้ายริมฝีปาก,ขอบภาชนะ,ริม,การพูดทะลึ่งหรืออวดดี [Hope]
 • (n) ริมฝีปาก,ปากถ้วย [Nontri]
 • /L IH1 P/ [CMU]
 • (n) /l'ɪp/ [OALD]
service
 • การรับใช้: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ [Lex2]
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์[Lex2]
 • การส่งลูก: การเสิร์ฟลูก [Lex2]
 • (เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ [Hope]
 • (n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล [Nontri]
 • /S ER1 V AH0 S/ [CMU]
 • /S ER1 V IH0 S/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳvɪs/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
idea
 • ความคิด: ความนึกคิด, ความคิดเห็น, ความเชื่อ, แง่คิด, มุมมอง, มโนคติ [Lex2]
 • แผนการ: โครงการ [Lex2]
 • (ไอเดีย') n. ความคิด,มโนคติ ###S. image,concept [Hope]
 • (n) ความคิด,ความคิดเห็น,มโนคติ,ความเชื่อ [Nontri]
 • /AY0 D IY1 AH0/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɪəʳ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
affirmative
 • ข้อความที่แสดงการยินยอม: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง [Lex2]
 • คำตอบรับ: คำยืนยัน [Lex2]
 • ซึ่งยืนยันว่าจริง[Lex2]
 • ซึ่งแสดงถึงการยินยอม: ซึ่งเห็นพ้อง [Lex2]
 • (อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน. [Hope]
 • (adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง [Nontri]
 • (n) การรับ,คำยืนยัน,คำรับรอง [Nontri]
 • /AH0 F ER1 M AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /'əf'ɜːʳmətɪv/ [OALD]
action
 • การกระทำ: ปฏิบัติการ [Lex2]
 • การเคลื่อนไหว[Lex2]
 • การดำเนินคดี[Lex2]
 • การทำงานของเครื่องจักร[Lex2]
 • การรบ[Lex2]
 • ความกระฉับกระเฉง: ความกระตือรือร้น [Lex2]
 • เริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์): คำพูดใช้ในเวลาเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละฉาก [Lex2]
 • เหตุการณ์ในนิยายหรือภาพยนตร์: ฉากในนิยายหรือภาพยนตร์ [Lex2]
 • อากัปกิริยา: ท่าทาง [Lex2]
 • อิทธิพล: อำนาจ, ฤทธิ์ [Lex2]
 • (แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ [Hope]
 • (n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง [Nontri]
 • /AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ækʃən/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
reality
 • ความเป็นจริง: สภาพที่เป็นจริง [Lex2]
 • (รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ) ###S. genuine,natural ,lifelike [Hope]
 • (n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง [Nontri]
 • /R IY2 AE1 L AH0 T IY2/ [CMU]
 • (n) /r'ɪ'ælɪtiː/ [OALD]
very
 • อย่างมากมาย: อย่างมาก, มาก [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • แท้จริง[Lex2]
 • เฉพาะ: เท่านั้น [Lex2]
 • (เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น ###S. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
 • (adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น [Nontri]
 • (adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /V EH1 R IY0/ [CMU]
 • (j) /v'ɛriː/ [OALD]
few
 • น้อย: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย [Lex2]
 • จำนวนไม่มาก: จำนวนน้อย [Lex2]
 • จำนวนน้อย: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย [Lex2]
 • (ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย. ###SW. fewness n. [Hope]
 • (adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม [Nontri]
 • (n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย [Nontri]
 • /F Y UW1/ [CMU]
 • (j) /fjuː/ [OALD]
minorities
 • /M AY0 N AO1 R AH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • /M AH0 N AO1 R AH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /m'aɪn'ɒrɪtɪz/ [OALD]
  [minority]
 • คนกลุ่มน้อย: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย [Lex2]
 • ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย)[Lex2]
 • (ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์ ###S. childhood,infancy [Hope]
 • (n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์ [Nontri]
 • /M AY0 N AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • /M AH0 N AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /m'aɪn'ɒrɪtiː/ [OALD]
get
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
hired
 • ซึ่งว่าจ้าง[Lex2]
 • /HH AY1 ER0 D/ [CMU]
 • (v) /h'aɪəd/ [OALD]
  [hire]
 • การจ้าง: การว่าจ้าง [Lex2]
 • จ้าง: ว่าจ้าง [Lex2]
 • (ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า) ###SW. hirable,hireable adj. hirer n. [Hope]
 • (n) ค่าจ้าง,ค่าเช่า,การเช่า,การจ้าง [Nontri]
 • (vt) จ้าง,ให้เช่า [Nontri]
 • /HH AY1 ER0/ [CMU]
 • /HH AY1 R/ [CMU]
 • (v) /h'aɪər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top