ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Almost ( AO1 L M OW2 S T) all ( AO1 L) societies ( S AH0 S AY1 IH0 T IY0 Z) now ( N AW1) have ( HH AE1 V) a ( AH0) money ( M AH1 N IY0) economy ( IH0 K AA1 N AH0 M IY0) based on ( B EY1 S T AA1 N) coins ( K OY1 N Z) and ( AH0 N D) paper ( P EY1 P ER0) bills ( B IH1 L Z) of ( AH1 V) one ( W AH1 N) kind ( K AY1 N D) or ( AO1 R) another ( AH0 N AH1 DH ER0).

 


  

 
Almost
 • เกือบจะ: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง [Lex2]
 • (แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately) [Hope]
 • (adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ [Nontri]
 • /AO1 L M OW2 S T/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlmɒust/ [OALD]
all
 • จำนวนทั้งหมด: สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด [Lex2]
 • ทุกคน: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด [Lex2]
 • ทุกๆ: ทุก, ใดๆ [Lex2]
 • มาก (คำไม่เป็นทางการ): อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน [Hope]
 • (adj) ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งมวล [Nontri]
 • /AO1 L/ [CMU]
 • (n) /ɔːl/ [OALD]
societies
 • /S AH0 S AY1 IH0 T IY0 Z/ [CMU]
 • (n) /s'əs'aɪətɪz/ [OALD]
  [society]
 • สังคม: ชุมชน, หมู่ชน [Lex2]
 • ชนชั้นสูง[Lex2]
 • เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง[Lex2]
 • (โซไซ'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง ###S. group [Hope]
 • (n) การสมาคม,สังคม,วงสังคม,การชุมนุม [Nontri]
 • /S OW0 S AY1 IH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /s'əs'aɪətiː/ [OALD]
now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
money
 • เงิน: เงินทอง, สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ทรัพย์สิน: ทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • (มัน'นี) n. เงิน,ตัวเงิน,เงินตรา,ธนบัตร,สิ่งที่ใช้เป็นสื่อของการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน ###SW. moneys,monies n.,pl. ค่าปรับเป็นเงิน,ผลกำไรเป็นเงิน pl. moneys,monies [Hope]
 • (n) เงิน,ธนบัตร,ทรัพย์สิน [Nontri]
 • /M AH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ʌniː/ [OALD]
economy
 • ความมัธยัสถ์: การประหยัด, ความขี้เหนียว [Lex2]
 • ที่ราคาถูกกว่า: ที่ประหยัดกว่า [Lex2]
 • ระบบ[Lex2]
 • เศรษฐกิจ: รายได้ [Lex2]
 • (อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด ###S. frugality [Hope]
 • (n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ [Nontri]
 • /IH0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • /IY0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪk'ɒnəmiː/ [OALD]
based on
  [base on]
 • ตั้งอยู่บน: ยึดเป็นหลัก [Lex2]
coins
 • /K OY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɔɪnz/ [OALD]
  [coin]
 • ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ[Lex2]
 • ทำเหรียญกษาปณ์: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์ [Lex2]
 • สร้าง (คำ): คิด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • เหรียญ: เหรียญกษาปน์ [Lex2]
 • |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน [LongdoFR]
 • (คอยนฺ) {coined,coining,coins} n. เหรียญกษาปณ์,เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์,ประดิษฐ์,สร้าง vi. ปลอมแปลง ###S. invent [Hope]
 • (n) เหรียญ,เหรียญกษาปณ์ [Nontri]
 • (vt) ทำเหรียญ,พิมพ์เหรียญ,สร้างขึ้น,ประดิษฐ์ [Nontri]
 • /K OY1 N/ [CMU]
 • (v) /k'ɔɪn/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
paper
 • กระดาษ: แผ่นกระดาษ [Lex2]
 • หนังสือพิมพ์[Lex2]
 • สิ่งพิมพ์: เอกสาร, รายงาน [Lex2]
 • ข้อสอบ[Lex2]
 • กระดาษบุฝาผนัง: วอลเปเปอร์ [Lex2]
 • ติดกระดาษบุฝาผนัง: ติดวอลเปเปอร์ [Lex2]
 • ห่อด้วยกระดาษ: ปิดด้วยกระดาษ [Lex2]
 • (เพ'เพอะ) n. กระดาษ ###SW. papery adj. [Hope]
 • (adj) ทำด้วยกระดาษ [Nontri]
 • (n) กระดาษ,ใบปลิว,เอกสาร,ข้อสอบไล่,หนังสือพิมพ์ [Nontri]
 • (vt) ห่อด้วยกระดาษ,ปิดกระดาษ,ใส่กระดาษ [Nontri]
 • /P EY1 P ER0/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪpər/ [OALD]
bills
 • /B IH1 L Z/ [CMU]
 • (v) /b'ɪlz/ [OALD]
  [bill]
 • ใบแจ้งหนี้: ใบสำคัญเก็บเงิน [Lex2]
 • แจ้งหนี้: วางบิล [Lex2]
 • ธนบัตร[Lex2]
 • ร่างกฎหมาย: ร่างพระราชบัญญัติ, ร่างรัฐธรรมนูญ [Lex2]
 • อธิบายหรือให้รายละเอียด[Lex2]
 • ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก่ [Lex2]
 • ใบปลิว: ใบโฆษณา [Lex2]
 • รายการ: โปรแกรม [Lex2]
 • (บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด [Hope]
 • (n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ [Nontri]
 • /B IH1 L/ [CMU]
 • (n) /b'ɪl/ [OALD]
 • (v) /b'ɪl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
kind
 • ใจดี: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา [Lex2]
 • อ่อนโยน: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ [Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ [Lex2]
 • |das, pl. Kinder| เด็ก [LongdoDE]
 • |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก [LongdoDE]
 • (ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา [Hope]
 • (adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี [Nontri]
 • (n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ [Nontri]
 • /K AY1 N D/ [CMU]
 • (n) /k'aɪnd/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (j) /'ən'ʌðər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top