ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Ah ( AA1), hold ( HH OW1 L D) a ( AH0) mo ( M OW1). My ( M AY1) shoe ( SH UW1) lace's come ( K AH1 M) undone ( AH0 N D AH1 N).

 


  

 
Ah
 • ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น): ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ [Lex2]
 • (อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ) [Hope]
 • /AA1/ [CMU]
 • (uh) /'aː/ [OALD]
hold
 • กอด[Lex2]
 • การควบคุม: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม [Lex2]
 • การจับไว้: การคว้าไว้ [Lex2]
 • การทำให้หยุดชะงัก: การทำให้ล่าช้า [Lex2]
 • เก็บเอาไว้: สงวนไว้, รักษาไว้ [Lex2]
 • เกาะติด: ยึดติด [Lex2]
 • ครอบครอง: เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • คุก[Lex2]
 • จัดเตรียม: เตรียมการ, จัดแจง [Lex2]
 • จับไว้: คว้าไว้, กำไว้ [Lex2]
 • เชื่อว่า: เข้าใจว่า [Lex2]
 • ทำให้ล่าช้า: ทำให้หยุดชะงัก [Lex2]
 • บรรจุ: บรรทุก, ใส่ได้ [Lex2]
 • พันธนาการ[Lex2]
 • อดกลั้น: กลั้น [Lex2]
 • ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน: พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน [Lex2]
 • (โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า ###S. grasp,persist ###A. relea [Hope]
 • (n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ [Nontri]
 • (vt) ถือ,จับ,ยึด,เกาะ,มี,บรรจุ,มัด,ครอบครอง,เก็บ,เหนี่ยวรั้ง [Nontri]
 • /HH OW1 L D/ [CMU]
 • (v) /h'ɒuld/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
mo
 • คำย่อของ Missouri[Lex2]
 • ชั่วขณะ[Lex2]
 • /M OW1/ [CMU]
 • (n) /m'ɒu/ [OALD]
My
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
shoe
 • รองเท้า[Lex2]
 • เกือกม้า[Lex2]
 • ปลอก[Lex2]
 • ก้านห้ามล้อ[Lex2]
 • สวมรองเท้า: ใส่รองเท้า, เตรียมรองเท้าให้ [Lex2]
 • สวมปลอก: ใส่ปลอกหุ้ม [Lex2]
 • (ชู) n. รองเท้า,เหล็กเกือกม้า,หัวหุ้มโลหะของไม้เท้า,ปลอกไม้เท้า,ปลอกเสาเข็ม,ก้านห้ามล้อ,หัวท่อ. vt. สวมรองเท้า,สวมปลอก,ใส่หัวหุ้มโลหะ. [Hope]
 • (n) รองเท้า,ตำแหน่ง,ฐานะ,เกือกม้า,หัวท่อ,ปลอกไม้เท้า [Nontri]
 • (vt) ใส่รองเท้า,สวมรองเท้า,สวมปลอก [Nontri]
 • /SH UW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'uː/ [OALD]
come
 • เกิดขึ้น: ปรากฏ [Lex2]
 • ถึง (ยาวมาถึง): มาถึง [Lex2]
 • เป็น: กลายเป็น [Lex2]
 • มา: มาถึง, มาแล้ว [Lex2]
 • มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด): เกิดใน [Lex2]
 • ถึงจุดสุดยอด[Lex2]
 • (คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ ###SW. Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง) [Hope]
 • (vi) มา,บรรลุถึง,เข้ามา,ปรากฏ [Nontri]
 • /K AH1 M/ [CMU]
 • (v) /k'ʌm/ [OALD]
undone
 • ซึ่งยังกระทำไม่สำเร็จ: ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้น [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 3 ของ undo[Lex2]
 • หายนะ (คำเก่า): ซึ่งทำลาย [Lex2]
 • (อันดัน') adj. ไม่ได้กระทำ,ไม่สมบูรณ์,ไม่เสร็จ,ทำลาย,ทำให้หายนะ,vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ undo ###S. unfinished,incomplete [Hope]
 • (adj) ถูกทำลาย,มิได้ทำ,ค้างไว้ [Nontri]
 • /AH0 N D AH1 N/ [CMU]
 • (v) /'ʌnd'ʌn/ [OALD]
  [undo]
 • เปิด: ปลด, เปลื้อง, แก้, คลาย [Lex2]
 • เปิด: แก้, คลาย, แกะออก [Lex2]
 • ยกเลิก: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว [Lex2]
 • ทำลาย: ทำให้หายนะ [Lex2]
 • (อันดู') vt. เปลี่ยนกลับ,ทำให้มีผลกลับกัน,ขจัด,ปลด,ทำลาย,ทำให้เกิดความหายนะ,อธิบาย,แปล,ถอดความ [Hope]
 • (vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย [Nontri]
 • /AH0 N D UW1/ [CMU]
 • (v) /'ʌnd'uː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top