ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Ah ( AA1), Gideon ( G IH1 D IY0 AH0 N), listen ( L IH1 S AH0 N).

 


  

 
Ah
  • ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น): ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ [Lex2]
  • (อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ) [Hope]
  • /AA1/ [CMU]
  • (uh) /'aː/ [OALD]
Gideon
  • /G IH1 D IY0 AH0 N/ [CMU]
listen
  • ฟัง: รับฟัง, คอยฟัง [Lex2]
  • (ลิส'เซิน) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั้งใจฟัง,เชื่อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ได้ยิน ###SW. listenable adj. ดูlisten listener n. ดูlisten -Phr. (listen in แอบฟัง) ###S. hear ###A. ignore [Hope]
  • (vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง [Nontri]
  • /L IH1 S AH0 N/ [CMU]
  • (v) /l'ɪsn/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top